Diplomové práce 2019

From DCEwiki
Revision as of 13:50, 27 June 2019 by Petrasva (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Seznam diplomových prací pro rok 2019

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
659 Ansorge Michal Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou IO-Link Device test platforms as a support for DevOps Posudky
660 Doležal Jan Podpora PREM na současných multicore COTS systémech Support for PREM on contemporary multicore COTS systems Posudky
661 Hakl Jan Jednotka pro akustickou detekci Acoustic Detection Unit Posudky
662 Hriádel Dávid Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech Health Status Monitoring of Turbocharger for Passenger Vehicle Applications Posudky
663 Jeřábek Martin Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD Open-source and Open-hardware CAN FD Protocol Support Posudky
664 Nekovář František Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů Optimal Trajectory Planning for a Quadrotor UAV for Autonomous Drone Race Posudky
665 Novák Ondřej Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin Robot diagnostics based on monitoring its kinematic variables Posudky
666 Novotný Václav Optimální řízení vodní kaskády Optimal Water Cascade Control Posudky
667 Paclík Martin Navigační systém pro indoor aplikace Indoor Navigation System Posudky
668 Zelenka David Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy Cyber-physical one-pipe hydronic heating testbed Posudky
669 Al Reyahi Karim Odhadování stavů vozidla Vehicle states estimation Posudky
670 Bayer Jan Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem Autonomous Exploration of Unknown Rough Terrain with Hexapod Walking Robot Posudky
671 Beránek Matěj Přesné dokování mobilního robotu s využitím kamer Precise docking of mobile robot with cameras Posudky
672 Bertl Lukáš Samoskládání: modelování, simulace a plánování Self-assembly: modelling, simulation, and planning Posudky
673 Cabicar Jan Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky Modelling of Electromechanically Actuated Differential Wet Clutch Posudky
674 Do Loi Systém pro předejití srážce kolejových vozidel založený na komunikaci V2V V2V communication-enabled collision avoidance for railroad vehicles Posudky
675 Hývl David Aplikace pro detekci požáru pomocí termokamery Application for fire hazard detection using thermal camera Posudky
676 Kopecký David Lokalizace a pokročilé řízení autonomního modelu vozidla Localization and advanced control for autonomous model cars Posudky
677 Lustig Matyáš Sumarizace textu pro chatboty Text summarization for chatbots Posudky
678 Obrusník Vít Simulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravu Simulating the impact of prioritization of emergency vehicles at traffic light controlled junctions on the other traffic Posudky
679 Polák Adam Řídicí systém pro dvoustupňové přesné polohování elektromechanického systému Control system for a dual-stage high-precision electromechanical motion platform Posudky
680 Pučejdl Krištof Rijkeho trubice jako hudební nástroj Rijke Tube Organ Posudky
681 Wernisch Šimon Distribuované řízení konvoje komunikujících autodráhových autíček s využitím kódu automaticky generovaného ze Simulinku Distributed control of a platoon of wirelessly communicating slotcars using a Simulink generated code Posudky
682 Česenek David Modelování inerciální měřicí jednotky Inertial measurement unit modelling Posudky
683 Havlíček Jakub Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů Indoor SLAM using architectural plans Posudky
684 Klapálek Jaroslav Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 Dynamic obstacle avoidance for autonomous F1/10 car Posudky
685 Kožnarová Zuzana Viděním-řízené manipulační operace pro asistivní roboty v ne-strukturovaných prostředích Vision-guided handling operations for assistive robots in un-structured environments Posudky
686 Krátký Vít Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér Safe Autonomous Aerial Surveys of Historical Building Interiors Posudky
687 Kreiliger Flavio Časově deterministické vykonávání kódu na GPU Time-predictable GPU execution Posudky
688 Kuglerová Kateřina Relativní lokalizace duálního efektoru Relative localization of dual effector Posudky
689 Sinchiguano Cesar Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci Part localization for robotic manipulation Posudky