Difference between revisions of "Diplomové práce 2009"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m
Line 9: Line 9:
 
| 314 || Šafránek Milan || [[ Media:Dp_2009_safranek_milan.pdf | Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů ]] || Remote Management, Control and Tarification Measurement of
 
| 314 || Šafránek Milan || [[ Media:Dp_2009_safranek_milan.pdf | Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů ]] || Remote Management, Control and Tarification Measurement of
 
Distribution PDR Cabinets     
 
Distribution PDR Cabinets     
|| [[ dp_314_cz ]] [[ dp_314_en ]]  
+
|| [[ Dp_314_cz ]] [[ Dp_314_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 315 || Bednář Jan || [[ Media:Dp_2009_bednar_jan.pdf | Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů ]]
 
| 315 || Bednář Jan || [[ Media:Dp_2009_bednar_jan.pdf | Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů ]]
 
|| Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies
 
|| Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies
  || [[ dp_315_cz ]] [[ dp_315_en ]]  
+
  || [[ Dp_315_cz ]] [[ Dp_315_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 316 || Janků Petr|| [[ Media:Dp_2009_janku_petr.pdf | Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS ]]
 
| 316 || Janků Petr|| [[ Media:Dp_2009_janku_petr.pdf | Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS ]]
 
|| Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS
 
|| Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS
  || [[ dp_316_cz ]] [[ dp_316_en ]]  
+
  || [[ Dp_316_cz ]] [[ Dp_316_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 317 || Polák Petr || [[ Media:Dp_2009_ polak_petr.pdf | Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 ]]
 
| 317 || Polák Petr || [[ Media:Dp_2009_ polak_petr.pdf | Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 ]]
|| Safety Functions for Simatic S7 || [[ dp_317_cz ]] [[ dp_317_en ]]  
+
|| Safety Functions for Simatic S7 || [[ Dp_317_cz ]] [[ Dp_317_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 318 || Jozífek Lukáš|| [[ Media:Dp_2009_jozifek_lukas.pdf | Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu ]]
 
| 318 || Jozífek Lukáš|| [[ Media:Dp_2009_jozifek_lukas.pdf | Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu ]]
|| Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab || [[ dp_318_cz ]] [[ dp_318_en ]]  
+
|| Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab || [[ Dp_318_cz ]] [[ Dp_318_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 319 || Novák Martin || [[ Media:Dp_2009_novak_martin.pdf | Záznamník dat pro RS-232 ]]
 
| 319 || Novák Martin || [[ Media:Dp_2009_novak_martin.pdf | Záznamník dat pro RS-232 ]]
|| Data Logger for RS-232 || [[ dp_319_cz ]] [[ dp_319_en ]]  
+
|| Data Logger for RS-232 || [[ Dp_319_cz ]] [[ Dp_319_en ]]  
 
|-
 
|-
| 320 || Cendelín Rostislav || [[ Media:Dp_2009_cendelin_rostislav.pdf | Měření regulace teplot pro indukční ohřev ]]||Temperature Measurement and Control for Induction Heating ||  [[ dp_320_cz ]] [[ dp_320_en ]]  
+
| 320 || Cendelín Rostislav || [[ Media:Dp_2009_cendelin_rostislav.pdf | Měření regulace teplot pro indukční ohřev ]]||Temperature Measurement and Control for Induction Heating ||  [[ Dp_320_cz ]] [[ Dp_320_en ]]  
 
|-
 
|-
| 321 || Kunc Ondřej || [[ Media:Dp_2009_kunc_ondrej.pdf | Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu ]]|| Interface for a Time-Tabling Tool || [[ dp_321_cz ]] [[ dp_321_en ]]  
+
| 321 || Kunc Ondřej || [[ Media:Dp_2009_kunc_ondrej.pdf | Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu ]]|| Interface for a Time-Tabling Tool || [[ Dp_321_cz ]] [[ Dp_321_en ]]  
 
|-
 
|-
| 322 || Bittner Jiří || [[ Media:Dp_2009_bittner_jiri.pdf | Vzducholoď – základní řízení ]]|| Airship - Basic Control || [[ dp_322_cz ]] [[ dp_322_en ]]  
+
| 322 || Bittner Jiří || [[ Media:Dp_2009_bittner_jiri.pdf | Vzducholoď – základní řízení ]]|| Airship - Basic Control || [[ Dp_322_cz ]] [[ Dp_322_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 323 || Táborský Zdeněk || [[ Media:Dp_2009_taborsky_zdenek.pdf | Ultrazvukový podvodní komunikátor ]]
 
| 323 || Táborský Zdeněk || [[ Media:Dp_2009_taborsky_zdenek.pdf | Ultrazvukový podvodní komunikátor ]]
|| Ultrasonic Underwater Communicator  || [[ dp_323_cz ]] [[ dp_323_en ]]  
+
|| Ultrasonic Underwater Communicator  || [[ Dp_323_cz ]] [[ Dp_323_en ]]  
 
|-
 
|-
| 324 || Šemelíková Adéla || [[ Media:Dp_2009_semelikova_adela.pdf | Adaptivní regulátor založený na pozorovateli ]]|| Adaptive Observer Based Controller || [[ dp_324_cz ]] [[ dp_324_en ]]  
+
| 324 || Šemelíková Adéla || [[ Media:Dp_2009_semelikova_adela.pdf | Adaptivní regulátor založený na pozorovateli ]]|| Adaptive Observer Based Controller || [[ Dp_324_cz ]] [[ Dp_324_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 325 || Onderka Patrik|| [[ Media: Dp_2009_onderka_patrik.pdf | Systém pro prezentaci modelů ]]
 
| 325 || Onderka Patrik|| [[ Media: Dp_2009_onderka_patrik.pdf | Systém pro prezentaci modelů ]]
|| System for Models Presentation|| [[ dp_325_cz ]] [[ dp_325_en ]]  
+
|| System for Models Presentation|| [[ Dp_325_cz ]] [[ Dp_325_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 326 || Štola Jakub || [[ Media:Dp_2009_stola_jakub.pdf | Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému ]]
 
| 326 || Štola Jakub || [[ Media:Dp_2009_stola_jakub.pdf | Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému ]]
 
|| Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System
 
|| Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System
  || [[ dp_326_cz ]] [[ dp_326_en ]]  
+
  || [[ Dp_326_cz ]] [[ Dp_326_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 327 || Hájek Miroslav || [[ Media:Dp_2009_hajek_miroslav.pdf | Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor ]]
 
| 327 || Hájek Miroslav || [[ Media:Dp_2009_hajek_miroslav.pdf | Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor ]]
 
|| Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit
 
|| Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit
  || [[ dp_327_cz ]] [[ dp_327_en ]]  
+
  || [[ Dp_327_cz ]] [[ Dp_327_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 328 || Lembacher Tomáš || [[ Media:Dp_2009_lembacher_tomas.pdf | Portálový jeřáb ]]
 
| 328 || Lembacher Tomáš || [[ Media:Dp_2009_lembacher_tomas.pdf | Portálový jeřáb ]]
|| Full-Portal Crane || [[ dp_328_cz ]] [[ dp_328_en ]]  
+
|| Full-Portal Crane || [[ Dp_328_cz ]] [[ Dp_328_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 329 || Vít Zdeněk || [[ Media:Dp_2009_vít_zdenek.pdf |Implementace protokolu LonWorks ]]
 
| 329 || Vít Zdeněk || [[ Media:Dp_2009_vít_zdenek.pdf |Implementace protokolu LonWorks ]]
|| LonWorks Protocol Implementation || [[ dp_329_cz ]] [[ dp_329_en ]]  
+
|| LonWorks Protocol Implementation || [[ Dp_329_cz ]] [[ Dp_329_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 330 || Macháček Miroslav ||Automatický sčítač dopravy ||[[ Media:Dp_2009_machacek_miroslav.pdf | Automatic Traffic Counter ]]
 
| 330 || Macháček Miroslav ||Automatický sčítač dopravy ||[[ Media:Dp_2009_machacek_miroslav.pdf | Automatic Traffic Counter ]]
|| [[ dp_330_cz ]] [[ dp_330_en ]]  
+
|| [[ Dp_330_cz ]] [[ Dp_330_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 331 || Knotek Martin || [[ Media:Dp_2009_knotek_martin.pdf | Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler ]]
 
| 331 || Knotek Martin || [[ Media:Dp_2009_knotek_martin.pdf | Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler ]]
 
||  D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller
 
||  D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller
|| [[ dp_331_cz ]] [[ dp_331_en ]]  
+
|| [[ Dp_331_cz ]] [[ Dp_331_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 332 || Ton Ondřej || [[ Media:Dp_2009_ton_ondrej.pdf | Orientace v prostoru ]]
 
| 332 || Ton Ondřej || [[ Media:Dp_2009_ton_ondrej.pdf | Orientace v prostoru ]]
|| Orientation in space || [[ dp_332_cz ]] [[ dp_332_en ]]  
+
|| Orientation in space || [[ Dp_332_cz ]] [[ Dp_332_en ]]  
 
|-
 
|-
| 333 || Zakucia Jozef|| [[ Media:Dp_2009_zakucia_jozef.pdf | Řízení čtyřválcové vodárny ]]|| Quadruple-tank Process Control || [[ dp_333_cz ]] [[ dp_333_en ]]  
+
| 333 || Zakucia Jozef|| [[ Media:Dp_2009_zakucia_jozef.pdf | Řízení čtyřválcové vodárny ]]|| Quadruple-tank Process Control || [[ Dp_333_cz ]] [[ Dp_333_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 334 || Ramba Jan || [[ Media:Dp_2009_ramba_jan.pdf | Vzdálené volání optimalizačních nástrojů ]]
 
| 334 || Ramba Jan || [[ Media:Dp_2009_ramba_jan.pdf | Vzdálené volání optimalizačních nástrojů ]]
|| Remote Call of Optimization Tools || [[ dp_334_cz ]] [[ dp_334_en ]]  
+
|| Remote Call of Optimization Tools || [[ Dp_334_cz ]] [[ Dp_334_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 335 || Cerman Otto || [[ Media:Dp_ 2009_cerman_otto.pdf | Návrh samoučících se regulátorů ]]
 
| 335 || Cerman Otto || [[ Media:Dp_ 2009_cerman_otto.pdf | Návrh samoučících se regulátorů ]]
|| Self-Learning Controller Design || [[ dp_335_cz ]] [[ dp_335_en ]]  
+
|| Self-Learning Controller Design || [[ Dp_335_cz ]] [[ Dp_335_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 336 || Cigler Jiří || [[ Media:Dp_2009_cigler_jiri.pdf | Posunování pólů kvadratickým kritériem ]]
 
| 336 || Cigler Jiří || [[ Media:Dp_2009_cigler_jiri.pdf | Posunování pólů kvadratickým kritériem ]]
||  Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization || [[ dp_336_cz ]] [[ dp_336_en ]]  
+
||  Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization || [[ Dp_336_cz ]] [[ Dp_336_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 337 || Dočekal Jan || Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu
 
| 337 || Dočekal Jan || Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu
  || [[ Media:Dp_2009_docekal_jan.pdf | Tracking and prediction of energy consumption in a technological process ]] || [[ dp_337_cz ]] [[ dp_337_en ]]  
+
  || [[ Media:Dp_2009_docekal_jan.pdf | Tracking and prediction of energy consumption in a technological process ]] || [[ Dp_337_cz ]] [[ Dp_337_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 338 || Dvořák Michal || [[ Media:Dp_2009_dvorak_michal.pdf | Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. ]]
 
| 338 || Dvořák Michal || [[ Media:Dp_2009_dvorak_michal.pdf | Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. ]]
 
|| Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s.
 
|| Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s.
  || [[ dp_338_cz ]] [[ dp_338_en ]]  
+
  || [[ Dp_338_cz ]] [[ Dp_338_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 339 || Fejfar Ota || Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu
 
| 339 || Fejfar Ota || Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu
 
||[[ Media:Dp_2009_fejfar_ota.pdf | Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform ]]
 
||[[ Media:Dp_2009_fejfar_ota.pdf | Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform ]]
   || [[ dp_339_cz ]] [[ dp_339_en ]]  
+
   || [[ Dp_339_cz ]] [[ Dp_339_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 340 || Hamáček Lukáš || RTW Target for Linux with CANopen Support || [[ Media:Dp_2009_hamacek_lukas.pdf | RTW target pro Linux s podporou CANopen ]]
 
| 340 || Hamáček Lukáš || RTW Target for Linux with CANopen Support || [[ Media:Dp_2009_hamacek_lukas.pdf | RTW target pro Linux s podporou CANopen ]]
  || [[ dp_340_cz ]] [[ dp_340_en ]]  
+
  || [[ Dp_340_cz ]] [[ Dp_340_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 341 || Hanáková Elvíra|| [[ Media:_Dp _2009_hanakova_elvira.pdf | Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy ]] || Application of Flow Theory in the Transport Networks
 
| 341 || Hanáková Elvíra|| [[ Media:_Dp _2009_hanakova_elvira.pdf | Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy ]] || Application of Flow Theory in the Transport Networks
||  [[ dp_341_cz ]] [[ dp_341_en ]]  
+
||  [[ Dp_341_cz ]] [[ Dp_341_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 342 || Harenczyk Marek || [[ Media:Dp_2009_harenzyk_marek.pdf | Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix ]]
 
| 342 || Harenczyk Marek || [[ Media:Dp_2009_harenzyk_marek.pdf | Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix ]]
|| Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix || [[ dp_342_cz ]] [[ dp_342_en ]]  
+
|| Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix || [[ Dp_342_cz ]] [[ Dp_342_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 343 || Hrbek Stanislav || [[ Media:Dp_2009_hrbek_stanislav.pdf | Komunikační  protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení ]]
 
| 343 || Hrbek Stanislav || [[ Media:Dp_2009_hrbek_stanislav.pdf | Komunikační  protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení ]]
 
|| Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control
 
|| Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control
  || [[ dp_343_cz ]] [[ dp_343_en ]]  
+
  || [[ Dp_343_cz ]] [[ Dp_343_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 344 || Chaloupek Jindřich|| [[ Media:Dp_2009_chaloupek_jindrich.pdf | Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) ]]
 
| 344 || Chaloupek Jindřich|| [[ Media:Dp_2009_chaloupek_jindrich.pdf | Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) ]]
|| Active Suspension Control Using H(infinity)  || [[ dp_344_cz ]] [[ dp_344_en ]]  
+
|| Active Suspension Control Using H(infinity)  || [[ Dp_344_cz ]] [[ Dp_344_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 345 || Janeček Milan || [[ Media:Dp_ 2009_janecek_milan.pdf | Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření ]]
 
| 345 || Janeček Milan || [[ Media:Dp_ 2009_janecek_milan.pdf | Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření ]]
 
|| Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements
 
|| Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements
  || [[ dp_345_cz ]] [[ dp_345_en ]]  
+
  || [[ Dp_345_cz ]] [[ Dp_345_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 346 || Jeřábek Lukáš || [[ Media:Dp_2009_jerabek_lukas.pdf | Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel ]]
 
| 346 || Jeřábek Lukáš || [[ Media:Dp_2009_jerabek_lukas.pdf | Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel ]]
|| Design of the converter into scanning head || [[ dp_346_cz ]] [[ dp_346_en ]]  
+
|| Design of the converter into scanning head || [[ Dp_346_cz ]] [[ Dp_346_en ]]  
 
|-
 
|-
| 347 || Jonáš Pavel || Modelování a řízení tunelových pasterizátorů || [[Media:Dp_2009_jonas_pavel.pdf | Modelling and Control Tunnel Pasteurizers]]||  [[ dp_347_cz ]] [[ dp_347_en ]]  
+
| 347 || Jonáš Pavel || Modelování a řízení tunelových pasterizátorů || [[Media:Dp_2009_jonas_pavel.pdf | Modelling and Control Tunnel Pasteurizers]]||  [[ Dp_347_cz ]] [[ Dp_347_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 348 || Kašpárek Martin || [[ Media:Dp_2009_kasparek_martin.pdf | Modul pro řízení podlahového vytápění ]]
 
| 348 || Kašpárek Martin || [[ Media:Dp_2009_kasparek_martin.pdf | Modul pro řízení podlahového vytápění ]]
|| Module for Control of Underfloor Heating || [[ dp_348_cz ]] [[ dp_348_en ]]  
+
|| Module for Control of Underfloor Heating || [[ Dp_348_cz ]] [[ Dp_348_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 349 || Kubeček Jakub || [[ Media:Dp_2009_kubecek_jakub.pdf | Řízení vytápění budovy ]]
 
| 349 || Kubeček Jakub || [[ Media:Dp_2009_kubecek_jakub.pdf | Řízení vytápění budovy ]]
|| Building Heating Control || [[ dp_349_cz ]] [[ dp_349_en ]]  
+
|| Building Heating Control || [[ Dp_349_cz ]] [[ Dp_349_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 350 || Kubita Ivo || [[ Media:Dp_2009_kubita_iva.pdf | Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci ]]
 
| 350 || Kubita Ivo || [[ Media:Dp_2009_kubita_iva.pdf | Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci ]]
||  Visualisation Environment for Building Automation || [[ dp_350_cz ]] [[ dp_350_en ]]  
+
||  Visualisation Environment for Building Automation || [[ Dp_350_cz ]] [[ Dp_350_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 351 || Kudrna Vladimír|| [[ Media:Dp_2009_kudrna_vladimir.pdf | Řídicí systém pro prezentační místnost ]]
 
| 351 || Kudrna Vladimír|| [[ Media:Dp_2009_kudrna_vladimir.pdf | Řídicí systém pro prezentační místnost ]]
|| Control System for Prezentation Room  || [[ dp_351_cz ]] [[ dp_351_en ]]  
+
|| Control System for Prezentation Room  || [[ Dp_351_cz ]] [[ Dp_351_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 352  ||Malík Ondřej || Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy  
 
| 352  ||Malík Ondřej || Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy  
|| [[Media:Dp_2009_malik_ondrej.pdf | Dispatcher Support System for Power Balance Control]] || [[ dp_352_cz ]] [[ dp_352_en ]]  
+
|| [[Media:Dp_2009_malik_ondrej.pdf | Dispatcher Support System for Power Balance Control]] || [[ Dp_352_cz ]] [[ Dp_352_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 353 || Malý Jan || [[ Media:Dp_2009_maly_jan.pdf | Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) ]]
 
| 353 || Malý Jan || [[ Media:Dp_2009_maly_jan.pdf | Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) ]]
|| The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) || [[ dp_353_cz ]] [[ dp_353_en ]]  
+
|| The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) || [[ Dp_353_cz ]] [[ Dp_353_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 354 || Markovič Erik || [[ Media:Dp_2009_markovic_erik.pdf | Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. ]]
 
| 354 || Markovič Erik || [[ Media:Dp_2009_markovic_erik.pdf | Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. ]]
 
||  Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II.
 
||  Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II.
  || [[ dp_354_cz ]] [[ dp_354_en ]]  
+
  || [[ Dp_354_cz ]] [[ Dp_354_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 355 || Matisko Peter|| [[ Media: Dp_2009_matisko_peter.pdf | Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického ]]
 
| 355 || Matisko Peter|| [[ Media: Dp_2009_matisko_peter.pdf | Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického ]]
|| Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System || [[ dp_355_cz ]] [[ dp_355_en ]]  
+
|| Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System || [[ Dp_355_cz ]] [[ Dp_355_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 356 || Mikolášek Jiří || [[ Media:Dp_2009_mikolasek_jiri.pdf | Modelování systému vytápění budovy ]]
 
| 356 || Mikolášek Jiří || [[ Media:Dp_2009_mikolasek_jiri.pdf | Modelování systému vytápění budovy ]]
|| Building Heating System Modeling || [[ dp_356_cz ]] [[ dp_356_en ]]  
+
|| Building Heating System Modeling || [[ Dp_356_cz ]] [[ Dp_356_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 357 || Okrouhlý Miloš|| [[ Media: Dp_2009_okrouhly_milos.pdf | Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN ]]
 
| 357 || Okrouhlý Miloš|| [[ Media: Dp_2009_okrouhly_milos.pdf | Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN ]]
|| Components for Home Automation with uLAN Bus || [[ dp_357_cz ]] [[ dp_357_en ]]  
+
|| Components for Home Automation with uLAN Bus || [[ Dp_357_cz ]] [[ Dp_357_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 358 || Papík Přemysl || [[ Media:Dp_2009_papik_premysl.pdf | Snímač zákalu ]]
 
| 358 || Papík Přemysl || [[ Media:Dp_2009_papik_premysl.pdf | Snímač zákalu ]]
|| Cloudiness Sensor || [[ dp_358_cz ]] [[ dp_358_en ]]  
+
|| Cloudiness Sensor || [[ Dp_358_cz ]] [[ Dp_358_en ]]  
 
|-
 
|-
| 359 || Prívara Samuel||  Rizikové analýzy tunelů  || [[Media:Dp_2009_privara_samuel.pdf | Risk Analysis of Tunnels]] ||  [[ dp_359_cz ]] [[ dp_359_en ]]  
+
| 359 || Prívara Samuel||  Rizikové analýzy tunelů  || [[Media:Dp_2009_privara_samuel.pdf | Risk Analysis of Tunnels]] ||  [[ Dp_359_cz ]] [[ Dp_359_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 360 || Ryska Lukáš || [[ Media:Dp_2009_ryska_likas.pdf | Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací ]]
 
| 360 || Ryska Lukáš || [[ Media:Dp_2009_ryska_likas.pdf | Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací ]]
 
|| Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication
 
|| Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication
  || [[ dp_360_cz ]] [[ dp_360_en ]]  
+
  || [[ Dp_360_cz ]] [[ Dp_360_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 361 || Sochor Milan || [[ Media:Dp_2009_sochor_milan.pdf | Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 ]]
 
| 361 || Sochor Milan || [[ Media:Dp_2009_sochor_milan.pdf | Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 ]]
|| Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 || [[ dp_361_cz ]] [[ dp_361_en ]]  
+
|| Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 || [[ Dp_361_cz ]] [[ Dp_361_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 362 || Strnad Tomáš || [[ Media:Dp_2009_strnad_tomas.pdf | Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů ]]
 
| 362 || Strnad Tomáš || [[ Media:Dp_2009_strnad_tomas.pdf | Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů ]]
 
|| Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio
 
|| Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio
  || [[ dp_362_cz ]] [[ dp_362_en ]]  
+
  || [[ Dp_362_cz ]] [[ Dp_362_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 363 || Svoboda Petr|| [[ Media: Dp_2009_svoboda_petr.pdf | Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku ]]
 
| 363 || Svoboda Petr|| [[ Media: Dp_2009_svoboda_petr.pdf | Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku ]]
|| Data Processing and Visualization for a Model Helicopter || [[ dp_363_cz ]] [[ dp_363_en ]]  
+
|| Data Processing and Visualization for a Model Helicopter || [[ Dp_363_cz ]] [[ Dp_363_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 364 || Šantin Ondřej||  Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci
 
| 364 || Šantin Ondřej||  Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci
|| [[ Media: Dp_2009_satin_ondrej.pdf | Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control]] || [[ dp_364_cz ]] [[ dp_364_en ]]  
+
|| [[ Media: Dp_2009_satin_ondrej.pdf | Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control]] || [[ Dp_364_cz ]] [[ Dp_364_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 365 || Šindelář Miroslav || [[ Media:Dp_2009_sindelar_miroslav.pdf | Měření času a dráhy doběhu lisu ]]
 
| 365 || Šindelář Miroslav || [[ Media:Dp_2009_sindelar_miroslav.pdf | Měření času a dráhy doběhu lisu ]]
 
|| The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine
 
|| The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine
|| [[ dp_365_cz ]] [[ dp_365_en ]]  
+
|| [[ Dp_365_cz ]] [[ Dp_365_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 366 || Tepřík Otakar || [[ Media:Dp_2009_teprik_otakar.pdf | Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON ]]
 
| 366 || Tepřík Otakar || [[ Media:Dp_2009_teprik_otakar.pdf | Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON ]]
|| Technological Process Model Control Using PLC OMRON || [[ dp_366_cz ]] [[ dp_366_en ]]  
+
|| Technological Process Model Control Using PLC OMRON || [[ Dp_366_cz ]] [[ Dp_366_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 367 || Váňa Jan || [[ Media:Dp_2009_vana_jan.pdf | Pokročilé řízení portálového jeřábu ]]
 
| 367 || Váňa Jan || [[ Media:Dp_2009_vana_jan.pdf | Pokročilé řízení portálového jeřábu ]]
|| Advanced Control of Portable Crane  || [[ dp_367_cz ]] [[ dp_367_en ]]  
+
|| Advanced Control of Portable Crane  || [[ Dp_367_cz ]] [[ Dp_367_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 368 || Váňa Martin || [[ Media:Dp_2009_vana_martin.pdf | Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP ]]
 
| 368 || Váňa Martin || [[ Media:Dp_2009_vana_martin.pdf | Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP ]]
||  Motion Control Over Profibus DP || [[ dp_368_cz ]] [[ dp_368_en ]]  
+
||  Motion Control Over Profibus DP || [[ Dp_368_cz ]] [[ Dp_368_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 369 || Váňa Zdeněk ||  [[ Media:Dp_2009_vana_zdenek.pdf | Waveletové báze ]]
 
| 369 || Váňa Zdeněk ||  [[ Media:Dp_2009_vana_zdenek.pdf | Waveletové báze ]]
|| Wavelet analysis ||[[ dp_369_cz ]] [[ dp_369_en ]]  
+
|| Wavelet analysis ||[[ Dp_369_cz ]] [[ Dp_369_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 370 || Vít Jiří || [[ Media:Dp_ 2009_vit_jiri.pdf | Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 ]] ||Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02
 
| 370 || Vít Jiří || [[ Media:Dp_ 2009_vit_jiri.pdf | Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 ]] ||Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02
   || [[ dp_370_cz ]] [[ dp_370_en ]]  
+
   || [[ Dp_370_cz ]] [[ Dp_370_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 371 || Zahradník Jan|| [[ Media:Dp_2009_zahradnik_jan.pdf | Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů ]]||Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes
 
| 371 || Zahradník Jan|| [[ Media:Dp_2009_zahradnik_jan.pdf | Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů ]]||Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes
||  [[ dp_371_cz ]] [[ dp_371_en ]]  
+
||  [[ Dp_371_cz ]] [[ Dp_371_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 372 || Zikmund Aleš || [[ Media:Dp_2009_zikmund_ales.pdf | Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 ]]
 
| 372 || Zikmund Aleš || [[ Media:Dp_2009_zikmund_ales.pdf | Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 ]]
|| Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor || [[ dp_372_cz ]] [[ dp_372_en ]]  
+
|| Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor || [[ Dp_372_cz ]] [[ Dp_372_en ]]  
 
|-
 
|-
 
| 373 || Joshy Madathiparambil Jose || Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS
 
| 373 || Joshy Madathiparambil Jose || Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS
Line 195: Line 195:
 
|| [[ Media:Dp_2009 _joshy_Madathiparambil Jose.pdf | Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach
 
|| [[ Media:Dp_2009 _joshy_Madathiparambil Jose.pdf | Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach
 
]]  
 
]]  
|| [[ dp_373_cz ]] [[ dp_373_en ]]  
+
|| [[ Dp_373_cz ]] [[ Dp_373_en ]]  
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 
[[Kategorie:2009]]
 
[[Kategorie:2009]]

Revision as of 16:50, 26 May 2010

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
314 Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů Remote Management, Control and Tarification Measurement of

Distribution PDR Cabinets

Dp_314_cz Dp_314_en
315 Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Automatic Unattended Control of Backup Motorgenerator Power Supplies Dp_315_cz Dp_315_en
316 Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Telemetry and Position Measurement of an Aerial Model Using GPS Dp_316_cz Dp_316_en
317 Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7 Safety Functions for Simatic S7 Dp_317_cz Dp_317_en
318 Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu Visualization of Dynamical Models in VR Toolbox in Matlab Dp_318_cz Dp_318_en
319 Novák Martin Záznamník dat pro RS-232 Data Logger for RS-232 Dp_319_cz Dp_319_en
320 Cendelín Rostislav Měření regulace teplot pro indukční ohřev Temperature Measurement and Control for Induction Heating Dp_320_cz Dp_320_en
321 Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu Interface for a Time-Tabling Tool Dp_321_cz Dp_321_en
322 Bittner Jiří Vzducholoď – základní řízení Airship - Basic Control Dp_322_cz Dp_322_en
323 Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor Ultrasonic Underwater Communicator Dp_323_cz Dp_323_en
324 Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli Adaptive Observer Based Controller Dp_324_cz Dp_324_en
325 Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů System for Models Presentation Dp_325_cz Dp_325_en
326 Štola Jakub Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému Design of Common Service Description Language for Industrial Control System and Enterprise Information System Dp_326_cz Dp_326_en
327 Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor Design and Implementation of a Data Vizualization Software for Small Jet Engine Control Unit Dp_327_cz Dp_327_en
328 Lembacher Tomáš Portálový jeřáb Full-Portal Crane Dp_328_cz Dp_328_en
329 Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks LonWorks Protocol Implementation Dp_329_cz Dp_329_en
330 Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy Automatic Traffic Counter Dp_330_cz Dp_330_en
331 Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler D.A.L.I. Protocol Implementation on STM8 Microcontroller Dp_331_cz Dp_331_en
332 Ton Ondřej Orientace v prostoru Orientation in space Dp_332_cz Dp_332_en
333 Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny Quadruple-tank Process Control Dp_333_cz Dp_333_en
334 Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů Remote Call of Optimization Tools Dp_334_cz Dp_334_en
335 Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů Self-Learning Controller Design Dp_335_cz Dp_335_en
336 Cigler Jiří Posunování pólů kvadratickým kritériem Individual Pole Placement Via Linear Quadratic Optimization Dp_336_cz Dp_336_en
337 Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu Tracking and prediction of energy consumption in a technological process Dp_337_cz Dp_337_en
338 Dvořák Michal Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a.s. Modeling and optimization of logical processes in Pivovary Staropramen, a. s. Dp_338_cz Dp_338_en
339 Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu Estimation of control for inertially stabilized airborne camera platform Dp_339_cz Dp_339_en
340 Hamáček Lukáš RTW Target for Linux with CANopen Support RTW target pro Linux s podporou CANopen Dp_340_cz Dp_340_en
341 Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy Application of Flow Theory in the Transport Networks Dp_341_cz Dp_341_en
342 Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix Control of Water-Power Plant Model by PAC CompactLogix Dp_342_cz Dp_342_en
343 Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení Communication Protocol and Nodes for Distributed Data Acquisition and Control Dp_343_cz Dp_343_en
344 Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H(nekonečno) Active Suspension Control Using H(infinity) Dp_344_cz Dp_344_en
345 Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření Identification of Transport Infrastructure on the Base of Data from GPS Measurements Dp_345_cz Dp_345_en
346 Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Design of the converter into scanning head Dp_346_cz Dp_346_en
347 Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů Modelling and Control Tunnel Pasteurizers Dp_347_cz Dp_347_en
348 Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění Module for Control of Underfloor Heating Dp_348_cz Dp_348_en
349 Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy Building Heating Control Dp_349_cz Dp_349_en
350 Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci Visualisation Environment for Building Automation Dp_350_cz Dp_350_en
351 Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost Control System for Prezentation Room Dp_351_cz Dp_351_en
352 Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy Dispatcher Support System for Power Balance Control Dp_352_cz Dp_352_en
353 Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) The Converter OpenTherm (for connection of the boiler to Tecomat system with control via OpenTherm) Dp_353_cz Dp_353_en
354 Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II. Wireless Sensor Network for Monitoring of a Patients with Parkinson's Disease II. Dp_354_cz Dp_354_en
355 Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického Estimation of Noise Covariances in Linear Stochastic System Dp_355_cz Dp_355_en
356 Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy Building Heating System Modeling Dp_356_cz Dp_356_en
357 Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN Components for Home Automation with uLAN Bus Dp_357_cz Dp_357_en
358 Papík Přemysl Snímač zákalu Cloudiness Sensor Dp_358_cz Dp_358_en
359 Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů Risk Analysis of Tunnels Dp_359_cz Dp_359_en
360 Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací Clock Synchronisation Simulation over Wireless Communication Dp_360_cz Dp_360_en
361 Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7 Control of Model Simulated in Matlab by PCS7 Dp_361_cz Dp_361_en
362 Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů Optimal Set of Ancillary Services for Transmission System Control Under Changed Generation Portfolio Dp_362_cz Dp_362_en
363 Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku Data Processing and Visualization for a Model Helicopter Dp_363_cz Dp_363_en
364 Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci Influence of Model Uncertainty on Constraints Handling in Predictive Control Dp_364_cz Dp_364_en
365 Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu The Measurement of Stop Time and Stop Distance of the Compacting Machine Dp_365_cz Dp_365_en
366 Tepřík Otakar Řízení modelu technologického procesu PLC OMRON Technological Process Model Control Using PLC OMRON Dp_366_cz Dp_366_en
367 Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu Advanced Control of Portable Crane Dp_367_cz Dp_367_en
368 Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP Motion Control Over Profibus DP Dp_368_cz Dp_368_en
369 Váňa Zdeněk Waveletové báze Wavelet analysis Dp_369_cz Dp_369_en
370 Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02 Evaluation of Use of GNU/Linux Operating System for Security Camera EYE-02 Dp_370_cz Dp_370_en
371 Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů Effectiveness of Scheduling Algorithms Implementation for Manufacturing Processes Dp_371_cz Dp_371_en
372 Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1 Video Processing for Mobile Robotics with i.MX1 Processor Dp_372_cz Dp_372_en
373 Joshy Madathiparambil Jose Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS

integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Implementation of an unscented Kalman filter for INS/GPS integration and performance comparison with the standard extended Kalman filter approach

Dp_373_cz Dp_373_en