Diplomové práce 2008

From DCEwiki
Revision as of 10:03, 12 November 2009 by Petrasva (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
256 Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu dp_256_cz dp_256_en
257 Auersvald Martin Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkin
258 Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota
259 Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů
260 Bysterský Tomáš Podpora hardware periferií při generování kódu ze Simuli
261 Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci bu
262 Grudinin Iľja Řízení rychlých servopohonů
263 Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění
264 Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sbě
265 Haniš Tomaš Stabilizovaná platforma pro UAV prostředky: zpracování
266 Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Autom
267 Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO
268 Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ
269 Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce
270 Kovalčík Peter Heuristické Algoritmy pre Plánovanie Projektov
271 Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového m
272 Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolbox
273 Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru
274 Řehoř Jiří
275 Anderle Milan
276 Bartl Tomáš
277 Blažek Jan
278 Čapek Roman
279 Čarek Lukáš
280 Doskočil Eduard
281 Dvořák Michal
282 Filias Petr
283 Hegr Zbyněk
284 Heinrich Petr
285 Horný Petr
287 Kautský Aleš
288 Kováčik Lukáš
289 Kozojed Aleš
290 Krajl Miloslav
291 Lehký Jan
292 Mareček Jan
293 Mikoška Ivo
294 Mrázik Josef
295 Novák Pavel
296 Nývlt Ondřej
297 Peca Marek
298 Pešek Tomáš
299 Richtr Jiří
300 Růžička Ladislav
301 Řezáč Martin
302 Samek Martin
303 Spálenka Karel
304 Šimovič Tomáš
305 Vach Radomír
306 Žoha Jaroslav
307 Affonseca Antonio
308 Giacomelli Martín Oscar
309 Jiménez Misael Eduardo Bejarano
310 Nucera Alexander
311 Pandele Constantin Alexandru
312 Rapson Christopher
313 Hoč Michal