Diplomové práce 2005

From DCEwiki
Revision as of 12:16, 27 August 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí
185 Holub Ondřej Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC 2005
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory
206 Vozár Václav Model automatizace budov
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí
208 Zajíc Josef Model výtahu