Difference between revisions of "Diplomové práce 2005"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m
m
 
(71 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| {{prettytable}}
+
<noinclude>
 +
Seznam diplomových prací pro rok 2005
 +
 
 +
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 +
[[Kategorie:2005]]
 +
{|{{prettytable sortable}}
 
|-
 
|-
 
!{{Hl2}}| Poř. číslo
 
!{{Hl2}}| Poř. číslo
 
!{{Hl2}}| Autor
 
!{{Hl2}}| Autor
 
!{{Hl2}}| Práce
 
!{{Hl2}}| Práce
 +
!{{Hl2}}| English title
 
!{{Hl2}}| Jiné
 
!{{Hl2}}| Jiné
 
|-
 
|-
| || ||  ||
+
</noinclude>
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s p 2005 cz eng
+
| 180|| Augusta Petr || Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi || [[ Media:Dp_2005_augusta_petr.pdf | MuPAD Library for Symbolic Computation with Polynomial Matrices]] || [[ Dp_180_cz ]] [[ Dp_180_en ]]
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu 2005 cz eng
+
|-
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru 2005 cz eng
+
| 181 || Černý Miroslav || [[ Media:Dp_2005_cerny_miroslav.pdf | Komunikace CAN v automobilu]]||Communication CAN in vehicle|| [[ Dp_181_cz ]] [[ Dp_181_en ]]
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice 2005 cz eng  
+
|-
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí 2005 cz eng
+
| 182 || Fencl Tomaš ||[[ Media:Dp_2005_fencl_tomas.pdf | Algoritmus vícerozměrového regulátoru ]]|| Algorithm for Multivariable Controller||[[ Dp_182_cz ]] [[ Dp_182_en ]]
185 Holub Ondřej Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí 2005 cz eng
+
|-
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému 2005 cz eng
+
| 183 || Frizel Radek ||  Algoritmy pro strukturované matice  || [[ Media:Dp_2005_frizel_radek.pdf | Algorithms for structured matrices with aplications in polynomial design methods]] || [[ Dp_183_cz ]] [[ Dp_183_en ]]
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí 2005 cz eng
+
|-
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor 2005 cz eng
+
| 184 || Hamouz Jakub || [[ Media:Dp_2005_hamouz_jakub.pdf | Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí ]] || Control system of the calibration trolley || [[ Dp_184_cz ]] [[ Dp_184_en ]]
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC 2005 cz eng
+
|-
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC 2005 cz eng
+
| 185 || Holub Ondřej || Vývoj nástrojů pro návrh řízení VLT telskopu || [[ Media:Dp_2005_holub_ondrej.pdf | Tool Developement for VLT Telescope Controller Design]] || [[ Dp_185_cz ]] [[ Dp_185_en ]]
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních 2005 cz eng
+
|-
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu 2005 cz eng
+
| 186 || Izer Jiří || [[ Media:Dp_2005_izer_jiri.pdf | Propojení městského kamerového dohlížecího systému]] || Interconnection of Public CCTV Surveillance System and Local CCTV || [[ Dp_186_cz ]] [[ Dp_186_en ]]
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor 2005 cz eng  
+
|-
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV 2005 cz eng
+
| 187 || Janda Petr || [[ Media:Dp_2005_janda_petr.pdf | Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí ]] || Robust stability of systems with parametric uncertainty || [[ Dp_187_cz ]] [[ Dp_187_en ]]
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry 2005 cz eng
+
|-
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému 2005 cz eng
+
| 188 || Jeřábek Josef ||[[ Media:Dp_2005_jerabek_josef.pdf | Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor ]] || Model and control algorithms for linear combustion engine || [[ Dp_188_cz ]] [[ Dp_188_en ]]
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál 2005 cz eng
+
|-
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry 2005 cz eng
+
| 189 || Kučerka Jan ||[[ Media:Dp_2005_kucerka_jan.pdf | Řízení modelů sítí PLC]] || Seale models control by PLC nets || [[ Dp_189_cz ]] [[ Dp_189_en ]]
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu 2005 cz eng
+
|-
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku 2005 cz eng
+
| 190 || Kurka Lukáš || [[ Media:Dp_2005_kurka_lukas.pdf | Aplikace umělé inteligence v PLC ]] || AI Application in PLC Algorithm || [[ Dp_190_cz ]] [[ Dp_190_en ]]
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu 2005 cz eng
+
|-
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN 2005 cz eng
+
| 191 || Pivoňková Alena ||[[ Media:Dp_2005_pivonkova_alena.pdf | Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budovách]] || Optimalization Algorithms of Control System for Inteligent Building || [[ Dp_191_cz ]] [[ Dp_191_en ]]
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci 2005 cz eng
+
|-
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů 2005 cz eng
+
| 192 || Šibrava Filip || [[ Media:Dp_2005_sibrava_filip.pdf | Fuzzy řízení modelu technologického procesu ]] || Fuzzy control of technology process model || [[ Dp_192_cz ]] [[ Dp_192_en ]]
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory 2005 cz eng
+
|-
206 Vozár Václav Model automatizace budov 2005 cz eng
+
| 193 || Špiller Martin ||[[ Media:Dp_2005_spiller_martin.pdf | Řídicí systém pro sluneční kolektor]] || Control system for the solar collector || [[ Dp_193_cz ]] [[ Dp_193_en ]]
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí 2005 cz eng
+
|-
208 Zajíc Josef Model výtahu 2005 cz eng
+
| 194 || Šprdlík Otakar || [[ Media:Dp_2005_sprdlik_otakar.pdf | Verifikace s SMV ]] || Verification by SMV || [[ Dp_194_cz ]] [[ Dp_194_en ]]
 +
|-
 +
| 195 || Bury Hynek || [[ Media:Dp_2005_bury_hynek.pdf | Úpravy modelu helikoptéry ]] || Reconstruction of helicopter model || [[ Dp_195_cz ]] [[ Dp_195_en ]]
 
|-
 
|-
 +
| 196 || Dohnal Pavel ||[[ Media:Dp_2005_dohnal_pavel.pdf | Model realtime řídicího systému ]] || The Model Of Real-time Control System || [[ Dp_196_cz ]] [[ Dp_196_en ]]
 +
|-
 +
| 197 || Klement David || [[ Media:Dp_2005_klement_david.pdf | Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál]] || Traction control of flame cutting machine || [[ Dp_197_cz ]] [[ Dp_197_en ]]
 +
|-
 +
| 198 || Martinák Milan ||[[ Media:Dp_2005_martinak_milan.pdf | Úpravy modelu helikoptéry ]] || Reconstruction of helicopter model || [[ Dp_198_cz ]] [[ Dp_198_en ]]
 +
|-
 +
| 199 || Mužiček Petr ||[[ Media: Dp_2005_muzicek_petr.pdf| Dálkové řízení modelu ]] || Model Remote Control || [[ Dp_199_cz ]] [[ Dp_199_en ]]
 +
|-
 +
| 200 || Novotný Vladimír ||[[ Media:Dp_2005_novotny_vladimir.pdf | Prostředí pro vzdálenou výuku]] || Remote Lab Environment || [[ Dp_200_cz ]] [[ Dp_200_en ]]
 +
|-
 +
| 201 || Perman Pavel || [[ Media:Dp_2005_perman_pavel.pdf | Dálkové řízení modelu ]] || Remote control of model || [[ Dp_201_cz ]] [[ Dp_201_en ]]
 +
|-
 +
| 202 || Pičman Pavel || [[ Media:Dp_2005_picman_pavel.pdf | Mobilní analyzátor CAN ]] || Mobile CAN bus analyzer || [[ Dp_202_cz ]] [[ Dp_202_en ]]
 +
|-
 +
| 203 || Pokorný Lukáš || [[ Media:Dp_2005_pokorny_lukas.pdf | Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci ]] || Supporting tools for RTPS communication || [[ Dp_203_cz ]] [[ Dp_203_en ]]
 +
|-
 +
| 204 || Pšenička Jan || [[ Media:Dp_2005_psenicka_jan.pdf | Synchonizace servopohonů ]] || Servo synchronization || [[ Dp_204_cz ]] [[ Dp_204_en ]]
 +
|-
 +
| 205 || Repák Tomáš || [[ Media:Dp_2005_repak_tomas.pdf | Trojosé manipulátory ]] || Three Axis Manipulators  || [[ Dp_205_cz ]] [[ Dp_205_en ]]
 +
|-
 +
| 206 || Vozár Václav || [[ Media:Dp_2005_vaclav_vozar.pdf | Model automatizace budov]] || Building Automation || [[ Dp_206_cz ]] [[ Dp_206_en ]]
 +
|-
 +
| 207 || Wohlgemuth Jan || [[ Media:Dp_2005_wohlgemuth_jan.pdf | Orientace v prostředí ]] || Orientation in a space || [[ Dp_207_cz ]] [[ Dp_207_en ]]
 +
|-
 +
| 208 || Zajíc Josef || [[ Media:Dp_2005_zajic_josef.pdf | Model výtahu ]] || Elevator model  || [[ Dp_208_cz ]] [[ Dp_208_en ]]
 +
|-
 +
<noinclude>
 
|}
 
|}
 
+
</noinclude>
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 
[[Kategorie:2005]]
 

Latest revision as of 12:55, 7 July 2014

Seznam diplomových prací pro rok 2005

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
180 Augusta Petr Knihovna funkcí pro MuPAD pro symbolické počítání s polynomiálními maticemi MuPAD Library for Symbolic Computation with Polynomial Matrices Dp_180_cz Dp_180_en
181 Černý Miroslav Komunikace CAN v automobilu Communication CAN in vehicle Dp_181_cz Dp_181_en
182 Fencl Tomaš Algoritmus vícerozměrového regulátoru Algorithm for Multivariable Controller Dp_182_cz Dp_182_en
183 Frizel Radek Algoritmy pro strukturované matice Algorithms for structured matrices with aplications in polynomial design methods Dp_183_cz Dp_183_en
184 Hamouz Jakub Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí Control system of the calibration trolley Dp_184_cz Dp_184_en
185 Holub Ondřej Vývoj nástrojů pro návrh řízení VLT telskopu Tool Developement for VLT Telescope Controller Design Dp_185_cz Dp_185_en
186 Izer Jiří Propojení městského kamerového dohlížecího systému Interconnection of Public CCTV Surveillance System and Local CCTV Dp_186_cz Dp_186_en
187 Janda Petr Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí Robust stability of systems with parametric uncertainty Dp_187_cz Dp_187_en
188 Jeřábek Josef Model a řídicí algoritmy pro lineární spalovací motor Model and control algorithms for linear combustion engine Dp_188_cz Dp_188_en
189 Kučerka Jan Řízení modelů sítí PLC Seale models control by PLC nets Dp_189_cz Dp_189_en
190 Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC AI Application in PLC Algorithm Dp_190_cz Dp_190_en
191 Pivoňková Alena Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budovách Optimalization Algorithms of Control System for Inteligent Building Dp_191_cz Dp_191_en
192 Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu Fuzzy control of technology process model Dp_192_cz Dp_192_en
193 Špiller Martin Řídicí systém pro sluneční kolektor Control system for the solar collector Dp_193_cz Dp_193_en
194 Šprdlík Otakar Verifikace s SMV Verification by SMV Dp_194_cz Dp_194_en
195 Bury Hynek Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_195_cz Dp_195_en
196 Dohnal Pavel Model realtime řídicího systému The Model Of Real-time Control System Dp_196_cz Dp_196_en
197 Klement David Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiál Traction control of flame cutting machine Dp_197_cz Dp_197_en
198 Martinák Milan Úpravy modelu helikoptéry Reconstruction of helicopter model Dp_198_cz Dp_198_en
199 Mužiček Petr Dálkové řízení modelu Model Remote Control Dp_199_cz Dp_199_en
200 Novotný Vladimír Prostředí pro vzdálenou výuku Remote Lab Environment Dp_200_cz Dp_200_en
201 Perman Pavel Dálkové řízení modelu Remote control of model Dp_201_cz Dp_201_en
202 Pičman Pavel Mobilní analyzátor CAN Mobile CAN bus analyzer Dp_202_cz Dp_202_en
203 Pokorný Lukáš Podpurné nástroje pro RTPS komunikaci Supporting tools for RTPS communication Dp_203_cz Dp_203_en
204 Pšenička Jan Synchonizace servopohonů Servo synchronization Dp_204_cz Dp_204_en
205 Repák Tomáš Trojosé manipulátory Three Axis Manipulators Dp_205_cz Dp_205_en
206 Vozár Václav Model automatizace budov Building Automation Dp_206_cz Dp_206_en
207 Wohlgemuth Jan Orientace v prostředí Orientation in a space Dp_207_cz Dp_207_en
208 Zajíc Josef Model výtahu Elevator model Dp_208_cz Dp_208_en