Difference between revisions of "Diplomové práce 2004"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Stránka Diplomové a bakalářské práce 2004 přemístěna na stránku Diplomové práce 2004)
m
 
(101 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{| {{prettytable}}
+
<noinclude>
 +
Seznam diplomových prací pro rok 2004
 +
 
 +
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 +
[[Kategorie:2004]]
 +
{|{{prettytable sortable}}
 
|-
 
|-
 
!{{Hl2}}| Poř. číslo
 
!{{Hl2}}| Poř. číslo
 
!{{Hl2}}| Autor
 
!{{Hl2}}| Autor
 
!{{Hl2}}| Práce
 
!{{Hl2}}| Práce
 +
!{{Hl2}}| English title
 
!{{Hl2}}| Jiné
 
!{{Hl2}}| Jiné
 
|-
 
|-
|  ||  ||  ||
+
</noinclude>
 +
| 140 || Ditrich Michal || [[ Media:Dp_2004_ditrich_michal.pdf | Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC]] || Solution of the communication between system NX5030 of INTRONIX company and serial made PLC modules. || [[ Dp_140_cz ]] [[ Dp_140_en ]]
 +
|-
 +
| 141 || Dvořák Tomáš || [[ Media:Dp_2004_dvorak_tomas.pdf | Řízení modelu chemického procesu]] || Control of model technological process || [[ Dp_141_cz ]] [[ Dp_141_en ]]
 +
|-
 +
| 142 || Ferkl Lukáš |Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy || [[ Media:Dp_2004_ferkl_lukas.pdf |Controller design for heating system af a building]] || [[ Dp_142_cz ]] [[ Dp_142_en ]]
 +
|-
 +
| 143 || Halmo Leoš ||[[ Media:Dp_2004_halmo_leos.pdf | Numerické algoritmy pro polynomiální matice v C++]] || Numerical algorithms for polynomial matrices in C++ programming lenguage || [[ Dp_143_cz ]] [[ Dp_143_en ]]
 +
|-
 +
| 144 || Henych Tomáš || [[ Media:Dp_2004_henych_tomas.pdf | Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC]] || The control and visualization of technological process by PLC || [[ Dp_144_cz ]] [[ Dp_144_en ]]
 +
|-
 +
| 145 || Charvát Jakub ||[[ Media:Dp_2004_charvat_jakub.pdf | Internetová učebnice předmětu Systémy a modely]] ||  Internet Textbook for Systems and Models Course || [[ Dp_145_cz ]] [[ Dp_145_en ]]
 +
|-
 +
| 146 || Jankovský Vojtěch ||[[ Media: Dp_2004_jankovsky_vojtech.pdf | Virtuální model technologie s využitím PCI-1750]]|| Virtual Model of Production with PCI-1750 || [[ Dp_146_cz ]] [[ Dp_146_en ]]
 +
|-
 +
| 147 || Karásek Vladimír||[[ Media:Dp_2004_karasek_vladimir.pdf | Výukový stimulátor linkové vrstvy profibus protokolu]] || FDL simulator of the profibus protocol || [[ Dp_147_cz ]] [[ Dp_147_en ]]
 +
|-
 +
| 148 || Kloz Vladimír||[[ Media:Dp_2004_kloz_vladimir.pdf | Softwarové PLC]] || Software PLC|| [[ Dp_148_cz ]] [[ Dp_148_en ]]
 +
|-
 +
| 149 || Kujan Petr ||[[ Media:Dp_2004_kujan_petr.pdf | Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení]] ||  Effective computations with polynomial matrices in MATHEMATICA software with applications in control|| [[ Dp_149_cz ]] [[ Dp_149_en ]]
 +
|-
 +
| 150 || Kutil Michal ||[[ Media:Dp_2004_kutil_michal.pdf| Řízení modelu s využitím Internetu]] || Control of model using Internet|| [[ Dp_150_cz ]] [[ Dp_150_en ]]
 +
|-
 +
| 151 || Lidinský Jiří ||  Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi || [[Media:Dp_2004_lidinsky_jiri.pdf |Linear equations over the ring of stable transfer functions]] ||[[ Dp_151_cz ]] [[ Dp_151_en ]]
 +
|-
 +
| 152 || Linhart Martin ||[[Media:Dp_2004_linhart_martin.pdf| Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network)]]  || Communication bus LON (Local Operating Network) ||[[ Dp_152_cz ]] [[ Dp_152_en ]]
 +
|-
 +
| 153 || Nekvinda Josef || [[Media:Dp_2004_nekvinda_josef.pdf | Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů]]  || Preparation of project oriented education of control systems||[[ Dp_153_cz ]] [[ Dp_153_en ]]
 +
|-
 +
| 154 || Netík Ondřej ||[[Media:Dp_2004_netik_ondrej.pdf | Průmyslová komunikace ProfiNet]] || ProfiNet Communication||[[ Dp_154_cz ]] [[ Dp_154_en ]]
 +
|-
 +
| 155 || Neuhauser Jaroslav ||[[Media:Dp_2004_neuhauser_jaroslav.pdf |  Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů]] || Electrohydraulic servomechanisms adaptive control||[[ Dp_155_cz ]] [[ Dp_155_en ]]
 +
|-
 +
| 156 || Novák Jiří ||[[Media:Dp_2004_novak_jiri.pdf | Model lineárního servomechanismu a jeho řízení ]]|| The model of linear servomechanism and its control||[[ Dp_156_cz ]] [[ Dp_156_en ]]
 +
|-
 +
| 157 || Oborník Eduard ||[[Media:Dp_2004_obornik_eduard.pdf | Profibus DP slave s připojením přes USB]] || Profibus DP Slave connected over USB||[[ Dp_157_cz ]] [[ Dp_157_en ]]
 +
|-
 +
| 158 || Paděra Michal ||[[Media:Dp_2004_padera_michal.pdf | Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java]] || Numerical Algorithms for polynomial matrices in java||[[ Dp_158_cz ]] [[ Dp_158_en ]]
 +
|-
 +
| 159 || Procházka Tomáš ||[[Media:Dp_2004_prochazka_tomas.pdf |Řídicí systém v real-time Java]] || Process control system in real-time Java||[[ Dp_159_cz ]] [[ Dp_159_en ]]
 +
|-
 +
| 160 || Rampas Martin ||[[Media: Dp_2004_rampas_martin.pdf | PLC řízení modelu technologie s využitím  PCI-1750]] || PLC control of model of production with PCI-1750||[[ Dp_160_cz ]] [[ Dp_160_en ]]
 +
|-
 +
| 161 || Řimnáč Martin ||[[Media:Dp_2004_rimnac_martin.pdf | Mapa WEBové sítě]] || Map of the web server || [[ Dp_161_cz ]] [[ Dp_161_en ]]
 +
|-
 +
| 162 || Špinka Ondřej ||[[Media:Dp_2004_spinka_ondrej.pdf | Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb]] || Demonstrational enviroment for embedded systems || [[ Dp_162_cz ]] [[ Dp_162_en ]]
 +
|-
 +
| 163 || Thöndel Evžen || [[Media:Dp_2004_thondel_evzen.pdf | Programovatelná řidicí jednotka ]]|| Programmable control unit||  [[ Dp_163_cz ]] [[ Dp_163_en ]]
 +
|-
 +
| 164 || Trnka Pavel || [[Media:Dp_2004_trnka_pavel.pdf | Profibus DP master na PC]] || Profibus DP Master on PC||[[ Dp_164_cz ]] [[ Dp_164_en ]]
 +
|-
 +
| 165 || Vítek Tomáš || [[Media:Dp_2004_vitek_tomas.pdf | Algoritmy pro nelineární sladění dat]] || Algorithms for nonlinear data reconsiliation ||[[ Dp_165_cz ]] [[ Dp_165_en ]]
 +
|-
 +
| 166 || Znamenáček Karel || [[Media:Dp_2004_znamenacek_karel.pdf |Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče]] || Linear Motor as Active Damper Actuator||[[ Dp_166_cz ]] [[ Dp_166_en ]]
 +
|-
 +
| 167 || Živnůstka Jiří ||[[Media:Dp_2004_zivnustka_jiri.pdf | PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě]] || PHP interface for searching and management of site map||[[ Dp_167_cz ]] [[ Dp_167_en ]]
 +
|-
 +
| 168 || Žoldák Martin ||[[Media:Dp_2004_zoldak_martin.pdf | Vzdálené řízení modelu technologie]] ||Remote control technology scale model ||[[ Dp_168_cz ]] [[ Dp_168_en ]]
 +
|-
 +
| 169 || Cigánek Tomáš ||[[Media:Dp_2004_ciganek_tomas.pdf | Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler]] || Simulation of computer network - OPNET Modeler||[[ Dp_169_cz ]] [[ Dp_169_en ]]
 +
|-
 +
| 170 || Fajt Milan ||[[Media:Dp_2004_fajt_milan.pdf | Informační agenti v automatizaci ]]|| Information agents in process automation||[[ Dp_170_cz ]] [[ Dp_170_en ]]
 +
|-
 +
| 171 || Havlík Dušan ||[[Media:Dp_2004_havlik_dusan.pdf | Model železnice]] ||Model of railway ||[[ Dp_171_cz ]] [[ Dp_171_en ]]
 +
|-
 +
| 172 || Hodný Jiří ||[[Media:Dp_2004_hodny_jiri.pdf | Dálkové řízení technologického procesu]] || Remote control of technological process||[[ Dp_172_cz ]] [[ Dp_172_en ]]
 +
|-
 +
| 173 || Kelbel Jan ||[[Media:Dp_2004_kelbel_jan.pdf | Řídicí systém chovu ryb]] ||Fish breed control system  ||[[ Dp_173_cz ]] [[ Dp_173_en ]]
 +
|-
 +
| 175 || Matouch Petr ||[[Media:Dp_2004_matouch_petr.pdf | Model víceosého servosystému ]]|| Multiple axis servo model||[[ Dp_175_cz ]] [[ Dp_175_en ]]
 
|-
 
|-
 +
| 176 || Novák Richard ||[[Media:Dp_2004_novak_richard.pdf | Matlab Web Server aplikace pro polynomiální Toolbox]] ||MATLAB Web Server application for Polynomial Toolbox ||[[ Dp_176_cz ]] [[ Dp_176_en ]]
 +
|-
 +
| 177 || Oesterreicher Karel ||[[Media:Dp_2004_oesterreicher_karel.pdf |PLC - třídění předmětů ]]||PLC - sorting of articles  ||[[ Dp_177_cz ]] [[ Dp_177_en ]]
 +
|-
 +
| 178 || Štefko Petr ||[[Media:Dp_2004_stefko_petr.pdf | Numerické algoritmy pro pol. matice pro TI-89]] || Numerical algorithms for polynomial matrices for TI-89||[[ Dp_178_cz ]] [[ Dp_178_en ]]
 +
|-
 +
| 179 || Tomášek Radek ||[[Media:Dp_2004_tomasek_radek.pdf | Monitorování a řízení s využitím internetu ]]||Control of model using Internet ||[[ Dp_179_cz ]] [[ Dp_179_en ]]
 +
|-
 +
<noinclude>
 
|}
 
|}
 
+
</noinclude>
[[Kategorie:Diplomové a bakalářské práce]]
 
[[Kategorie:2004]]
 

Latest revision as of 11:54, 7 July 2014

Seznam diplomových prací pro rok 2004

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
140 Ditrich Michal Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC Solution of the communication between system NX5030 of INTRONIX company and serial made PLC modules. Dp_140_cz Dp_140_en
141 Dvořák Tomáš Řízení modelu chemického procesu Control of model technological process Dp_141_cz Dp_141_en
142 Ferkl Lukáš Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy Controller design for heating system af a building Dp_142_cz Dp_142_en
143 Halmo Leoš Numerické algoritmy pro polynomiální matice v C++ Numerical algorithms for polynomial matrices in C++ programming lenguage Dp_143_cz Dp_143_en
144 Henych Tomáš Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC The control and visualization of technological process by PLC Dp_144_cz Dp_144_en
145 Charvát Jakub Internetová učebnice předmětu Systémy a modely Internet Textbook for Systems and Models Course Dp_145_cz Dp_145_en
146 Jankovský Vojtěch Virtuální model technologie s využitím PCI-1750 Virtual Model of Production with PCI-1750 Dp_146_cz Dp_146_en
147 Karásek Vladimír Výukový stimulátor linkové vrstvy profibus protokolu FDL simulator of the profibus protocol Dp_147_cz Dp_147_en
148 Kloz Vladimír Softwarové PLC Software PLC Dp_148_cz Dp_148_en
149 Kujan Petr Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení Effective computations with polynomial matrices in MATHEMATICA software with applications in control Dp_149_cz Dp_149_en
150 Kutil Michal Řízení modelu s využitím Internetu Control of model using Internet Dp_150_cz Dp_150_en
151 Lidinský Jiří Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi Linear equations over the ring of stable transfer functions Dp_151_cz Dp_151_en
152 Linhart Martin Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network) Communication bus LON (Local Operating Network) Dp_152_cz Dp_152_en
153 Nekvinda Josef Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů Preparation of project oriented education of control systems Dp_153_cz Dp_153_en
154 Netík Ondřej Průmyslová komunikace ProfiNet ProfiNet Communication Dp_154_cz Dp_154_en
155 Neuhauser Jaroslav Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů Electrohydraulic servomechanisms adaptive control Dp_155_cz Dp_155_en
156 Novák Jiří Model lineárního servomechanismu a jeho řízení The model of linear servomechanism and its control Dp_156_cz Dp_156_en
157 Oborník Eduard Profibus DP slave s připojením přes USB Profibus DP Slave connected over USB Dp_157_cz Dp_157_en
158 Paděra Michal Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java Numerical Algorithms for polynomial matrices in java Dp_158_cz Dp_158_en
159 Procházka Tomáš Řídicí systém v real-time Java Process control system in real-time Java Dp_159_cz Dp_159_en
160 Rampas Martin PLC řízení modelu technologie s využitím PCI-1750 PLC control of model of production with PCI-1750 Dp_160_cz Dp_160_en
161 Řimnáč Martin Mapa WEBové sítě Map of the web server Dp_161_cz Dp_161_en
162 Špinka Ondřej Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb Demonstrational enviroment for embedded systems Dp_162_cz Dp_162_en
163 Thöndel Evžen Programovatelná řidicí jednotka Programmable control unit Dp_163_cz Dp_163_en
164 Trnka Pavel Profibus DP master na PC Profibus DP Master on PC Dp_164_cz Dp_164_en
165 Vítek Tomáš Algoritmy pro nelineární sladění dat Algorithms for nonlinear data reconsiliation Dp_165_cz Dp_165_en
166 Znamenáček Karel Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče Linear Motor as Active Damper Actuator Dp_166_cz Dp_166_en
167 Živnůstka Jiří PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě PHP interface for searching and management of site map Dp_167_cz Dp_167_en
168 Žoldák Martin Vzdálené řízení modelu technologie Remote control technology scale model Dp_168_cz Dp_168_en
169 Cigánek Tomáš Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler Simulation of computer network - OPNET Modeler Dp_169_cz Dp_169_en
170 Fajt Milan Informační agenti v automatizaci Information agents in process automation Dp_170_cz Dp_170_en
171 Havlík Dušan Model železnice Model of railway Dp_171_cz Dp_171_en
172 Hodný Jiří Dálkové řízení technologického procesu Remote control of technological process Dp_172_cz Dp_172_en
173 Kelbel Jan Řídicí systém chovu ryb Fish breed control system Dp_173_cz Dp_173_en
175 Matouch Petr Model víceosého servosystému Multiple axis servo model Dp_175_cz Dp_175_en
176 Novák Richard Matlab Web Server aplikace pro polynomiální Toolbox MATLAB Web Server application for Polynomial Toolbox Dp_176_cz Dp_176_en
177 Oesterreicher Karel PLC - třídění předmětů PLC - sorting of articles Dp_177_cz Dp_177_en
178 Štefko Petr Numerické algoritmy pro pol. matice pro TI-89 Numerical algorithms for polynomial matrices for TI-89 Dp_178_cz Dp_178_en
179 Tomášek Radek Monitorování a řízení s využitím internetu Control of model using Internet Dp_179_cz Dp_179_en