Diplomové práce 2001

From DCEwiki
Revision as of 12:01, 27 August 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Poř. číslo Autor Práce Jiné

34 Míček Petr Řídicí systém makety vrtulníku 2001

	35	Souhrada Pavel	Komunikace pro obráběcí stroje	2001		 
	36	Kříž Jaroslav	Moderní algoritmy modelování a simulace dynamických systémů	2001		 
	37	Havelka Karel	Řízení technologického procesu	2001		 
	38	Krákora Jan	Distribuované řízení technologického procesu pomocí PLC	2001		 
	39	Poulíček Martin	Operační systém VxWorks a sběrnice Profibus	2001		 
	40	Smolík Petr	Průmyslová sběrnice Profibus DP-Extended	2001		 		 
	41	Novotný Petr	Řídicí systém sběrového vozu nové generace	2001		 
	42	Pejša Jiří	Síť řídicích systémů	2001		 
	43	Brotan Ondřej	PLC řízení technologického procesu	2001		 
	44	Zezula Pavel	Implementace polynomiální algebry ve spektrech	2001		 
	45	Fišera Jan	Řízení technologického procesu	2001		 
	46	Vojnar Miloň	Neuro-fuzzy modely v prediktivním řízení	2001		 
	47	Vojtíšek Martin	Neuro-fuzzy modelování a simulace dynamických systémů	2001		 
	48	Trejtran Lukáš	Knihovna modelů komponent systémů horko-vodního vytápění	2001		 
	49	Pavlíček Radek	Řízení pružnosti piezoelementů	2001		 
	50	Krejčí Václav	Analýza systémů pro vizualizaci s ohledem na vlastnosti řízeného technologického procesu	2001		 
	51	Zeman Martin	Virtuální model výrobního procesu	2001		 
	52	Hynek David	Distribuovaný modul I/O s komunikací typu MVB slave	2001		 
	53	Mysliveček Jan	Logický návrh a simulace logiky master-slave VME sběrnice procesorové desky	2001		 
	54	Kment Martin	Průmyslové komunikace Allen-Bradley	2001		 
	55	Ludvíček Josef	Průmyslová sběrnice DeviceNet	2001		 
	56	Kolísek Zdeněk	Operační systém VxWorks         a sběrnice CAN                   	2001		 
	57	Škraňka Petr	Komunikace pro průmyslovou automatizaci	2001		 
	58	Blepta Jan	Diagnostický uzel pro Profibus	2001		 
	59	Andrš Vladislav	Využití moderních technologií v distribuovaném řízení	2001		 
	60	Skalár Miloš	Nelineární systémy s dopravním zpožděním a jejich regulace	2001		 
	61	Pospíšil Jan	Servomechanismus Amira	2001		 
	62	Poledník Pavel	Modelování náhodné složky dynamického systému	2001		 
	63	Labuť Karel	Controllogix 5500	2001		 
	64	Dostálek Jaroslav	Návrh řídicího systému s procesorem Microchip	2001