DCEwiki:Extensions

From DCEwiki
Revision as of 15:57, 8 August 2008 by Kapica (talk | contribs) (SyntaxHighlight)
Jump to: navigation, search

Extensions (rozšíření) jsou doplňkové moduly pro Mediawiki, které nejsou její standardní součástí, ale přidávají do ní nové možnosti. Tato wiki používá, resp. má nainstalována následující rozšíření:

Lockdown

Zamčení stránek pro skupinu

GroupPermissionManager

Dává větší možnosti pro sofistikovanější nastavení práv systémovým uživatelským skupinám

UserRightList

Umožňuje přehledným způsobem měnit členství uživatel v systémových uživatelských skupinách

SyntaxHighlight

Přidává do wiki možnost barevně zvýrazňovat syntaxi ukázek programových kódů. Použití je velmi jednoduché. Kód se vloží do stránky jako obsah elementu source viz příklad:

Poznámka
<source lang="bash">
#! /bin/bash

gksu -p -m "Zadej své heslo.." sudo echo
sudo /etc/init.d/mysql start
sudo /etc/init.d/apache
</source>

..se ve stránce zobrazí takto:

#! /bin/bash

gksu -p -m "Zadej své heslo.." sudo echo
sudo /etc/init.d/mysql start
sudo /etc/init.d/apache


PdfHandler

Umožňuje prohlížení vložených pdf dokumentů bez toho že by je bylo nutné stahovat. Funguje podobným způsobem jak prohlížení djvu souborů, které je v MediaWiki standardní součástí, za předpokladu, že jsou na serveru nainstalovány knihovny a utility djvulibre.

AccessControl

Umožňuje nastavovat a omezovat přístup ke stránkám přímo uživatelům.