Difference between revisions of "DCEwiki:Extensions"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (AccessControl)
m
 
(27 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Extensions''' (''rozšíření'') jsou doplňkové moduly pro Mediawiki, které nejsou její standardní součástí, ale přidávají do ní nové možnosti. Tato wiki používá, resp. má nainstalována následující rozšíření:
+
'''Extensions''' (''rozšíření'') jsou doplňkové moduly, které nejsou součástí základní instalace MediaWiki, ale které významně rozšiřují její možnosti. Na této stránce je stručný přehled námi aktuálně používaných rozšíření:
  
=Lockdown=
+
* '''AccessControl''' - Rozšíření naší vlastní provenience, které umožňuje aby sami uživatelé mohli upravit omezení přístupu k obsahu svých stránek. Více viz [[AccessControl]]
 +
* '''Cite''' - Umožňuje vkládat do stránek poznámky pod čarou
 +
* '''CiteThisPage''' - Přidává do postranního menu položku ''Citovat stránku'', která zavolá speciální stránku, na které budou vygenerované různé formy citace příslušné stránky, vhodné k použití na jiných webech či publikacích.
 +
* '''ConfirmAccount''' - Rizšíření integruje ověřovací mechanismy do procesu založení uživatelského účtu (získání a ověření základních údajů o uživateli, schvalovací mechanismus)
 +
* '''DynamicPageList''' - Komplexní rozšíření, které umožňuje tvořit dynamické seznamy
 +
* '''DynamicSidebar''' - Rozšíření zpřístupňuje obsah parametricky generovaného postraního panelu
 +
* '''LabeledSectionTransclusion''' - Rozšiřuje možnosti transkluze (vkládání obsahu do stránky) na základě parametrů, což v kombinaci s rozšířením [[ParserFunctions]] výrazně zvyšuje možnosti šablon.
 +
* '''LiquidThreads''' - Více viz [[LiquidThreads]]
 +
* '''LookupUser''' - Umožňuje vybrané skupině uživatelů pomocí speciální stránky [[Special:LookupUser]] prohlížet neveřejné údaje uživatelů, uvedené při registraci účtu.
 +
* '''Loops''' - Rozšiřuje možnosti [[ParserFunctions]] tím, že umožňuje zpracovávat řetězce ve smyčkách.
 +
* '''Math''' - Dovoluje v obsahu generovat vizualizované matematické funkce na základě LaTeX syntaxe
 +
* '''MultiBoilerplate''' - Toto rozšíření aktivuje používání předdefinovaných šablon pro zakládání nových stránek
 +
* '''MyVariables''' - Rozšiřuje možnosti [[ParserFunctions]] tím, že umožňuje používat v šablonách uživatelsky definované proměnné
 +
* '''ParserFunctions''' - Rozšíření které umožňuje ve wiki používat nejrůznější funkce viz http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:ParserFunctions [[ParserFunctions]]
 +
* '''PdfHandler''' - Umožňuje prohlížení vložených pdf dokumentů bez toho že by je bylo nutné stahovat. Funguje podobným způsobem jak prohlížení djvu souborů, které je v MediaWiki standardní součástí, za předpokladu, že jsou na serveru nainstalovány knihovny a utility djvulibre.
 +
* '''Renameuser''' - Umožňuje přes speciální stránku [[Special:Renameuser]] přejmenovat uživatele
 +
* '''SyntaxHighlight''' - Více viz [[SyntaxHighlight]]
 +
* '''Translate''' - Více viz [[Translate]]
 +
* '''UniversalLanguageSelector''' - Přidává všem uživatelům možnost změnit výchozí jazyk rozhraní a případně i obsahu stránky
 +
* '''UserMerge''' - Umožňuje přes speciální stránku [[Special:UserMerge]] slučovat uživatelské účty
 +
* '''Variables''' - Rozšiřuje možnosti [[ParserFunctions]] tím, že umožňuje používat v šablonách další proměnné
  
Zamčení stránek pro skupinu
+
== Přehled rozšíření používaných v minulosti ==
 +
* '''GroupPermissionManager''' - rozšíření umožňovalo sofistikovanější nastavení systémových uživatelských skupin a jejich práv, ale muselo být odstraněno, protože při jeho použití nebylo možné editovat stránky s javascriptem, jako je např. stránka [[MediaWiki:Common.js]]
 +
* '''ImportUsers''' - rozšíření mělo umožňovat hromadný import uživatelů, ale k jeho reálnému využití nikdy nedošlo. Mimo to byla v průběhu času zvolena jiná strategie zakládání účtů, při které se zároveň ověřuje e-mailová adresa žadatele o přístup do wiki.
 +
* '''Lockdown''' - rozšíření umožňovalo vymezit přístup ke stránkám v určitém jmenném prostoru pouze na určitou systémovou skupinu uživatelů. V praxi se ale nikdy nevyužilo a protože se časem změnila logika přístupových práv MediaWiki (systémové skupiny si zakládají podle potřeby rozšíření samy) pozbylo smysl.
 +
* '''PasswordReset''' - bylo rozšíření, které umožňovalo přes sepciální stránku [[Special:PasswordReset]] změnit uživateli jeho přístupové heslo. Od verze MW 1.18 je již tato stránka součástí standardní instalace MediaWiki
 +
* '''UserRightList''' - rozšíření umožňovalo přehledným způsobem nastavovat registrovaným uživatelům členství v systémových uživatelských skupinách. V podstatě jde o elegantnější správu členství v systémových skupinách než přes standardní stránku [[Special:Userrights]] ale rozšíření nebylo udržováno a v novějších verzích MW přestalo fungovat
 +
* '''YouTube''' - rozšíření umožňovalo vkládat do wiki stránek videa z Youtube, ale rozšíření nebylo udržováno a v novějších verzích MW přestalo fungovat
  
=GroupPermissionManager=
+
[[Kategorie:IT]]
 
 
Dává větší možnosti pro sofistikovanější nastavení práv systémovým uživatelským skupinám
 
 
 
=UserRightList=
 
 
 
Umožňuje přehledným způsobem měnit členství uživatel v systémových uživatelských skupinách
 
 
 
=SyntaxHighlight=
 
 
 
Přidává do wiki možnost barevně zvýrazňovat syntaxi ukázek programových kódů. Použití je velmi jednoduché. Kód se vloží do stránky jako obsah elementu '''source''' viz příklad:
 
 
 
{{Příklad|
 
<pre><nowiki>
 
<source lang="bash">
 
#! /bin/bash
 
 
 
gksu -p -m "Zadej své heslo.." sudo echo
 
sudo /etc/init.d/mysql start
 
sudo /etc/init.d/apache
 
</source>
 
</nowiki></pre>
 
 
 
..se ve stránce zobrazí takto:
 
 
 
<source lang="bash">
 
#! /bin/bash
 
 
 
gksu -p -m "Zadej své heslo.." sudo echo
 
sudo /etc/init.d/mysql start
 
sudo /etc/init.d/apache
 
</source>
 
 
 
}}
 
 
 
Rozšíření pro zvýrazňování syntaxe na této wiki je založeno na php aplikaci ''geshi'', která není integrální součástí MediaWiki. Atributem parametru '''lang''' je kód programovacího jazyka, který odpovídá názvu skriptu v ''geshi''. V současné chvíli podporuje zvýrazňování kódu pro tyto programovací jazyky:
 
 
 
<pre>
 
abap actionscript actionscript3 ada
 
apache applescript asm asp
 
autoit bash basic4gl blitzbasic
 
bnf caddcl cadlisp cfdg
 
cfm c_mac c cpp
 
cpp-qt csharp css delphi
 
diff div dos dot
 
d eiffel fortran freebasic
 
genero gettext glsl gml
 
groovy haskell html4strict idl
 
ini inno io java
 
javascript java5 kixtart latex
 
lisp lotusformulas lotusscript lua
 
matlab mirc mpasm mxml
 
mysql m68k nsis objc
 
ocaml-brief ocaml oobas oracle8
 
pascal perl per php-brief
 
php plsql python qbasic
 
rails reg robots ruby
 
sas scala sdlbasic scheme
 
smalltalk smarty sql tcl
 
text thinbasic tsql vbnet
 
vb verilog vhdl visualfoxpro
 
winbatch xml xpp z80
 
</pre>
 
 
 
{{Poznámka|Aby nedochocházelo k nežádoucí interpretaci kódů ve wiki, používá se element '''mediawiki''' to co je jeho obsahem není interpretováno, ale zobrazí se tak jak je. V případě že použijete pro ukázku kódu element '''source''', toho není třeba.}}
 
 
 
=PdfHandler=
 
 
 
Umožňuje prohlížení vložených pdf dokumentů bez toho že by je bylo nutné stahovat. Funguje podobným způsobem jak prohlížení djvu souborů, které je v MediaWiki standardní součástí, za předpokladu, že jsou na serveru nainstalovány knihovny a utility djvulibre.
 
 
 
=AccessControl=
 
 
 
Je rozšíření, které umožňuje nastavovat a omezovat přístup ke stránkám přímo uživatelům. Původní verze rozšíření [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Group_Based_Access_Control accesscontrol-0.8] příliš našim potřebám nevyhovovala a navíc obsahovala drobné nedostatky:
 
 
 
* Za každou skupinou v elementu '''accesscontrol''' musely následovat dvě oddělovací čárky a to včetně poslední skupiny v seznamu. Pokud tomu tak nebylo, nevytáhnul skript seznam skupin správně.
 
* Jmenný prostor pro vytváření uživatelských skupin bylo možné nastavit pouze "natvrdo" na jednu skupinu přímo v kódu rozšíření.
 
* Nebylo možné současně používat systémové skupiny a uživatelské skupiny. Buď jedno, nebo druhé
 
* Nebylo možné nastavit pouze právo čtení na jednotlivce, vždy pouze na skupinu
 
* Rozšíření postrádalo standardní lokalizaci používanou v MediaWiki
 
 
 
Navíc kód rozšíření byl slušně řečeno velmi nepřehledný, proto jsem toto rozšíření přeprogramoval. V současnosti jej lze tedy používat následujícím způsobem.
 
 
 
Chce-li někdo omezit přístup k některé stránce, musí buď nastavit některou z existujících systémových skupin, nebo nejprve založit vlastní uživatelskou skupinu.
 
 
 
Uživatelskou skupinu tvoří množina uživatelských jmen, které jsou položkami první úrovně odrážkového seznamu. Název této uživatelské skupiny pak tvoří titul stránky s tímto seznamem, což může být libovolná stránka v libovolném jmenném prostoru. Lze tedy jak založit vlastní jmenný prostor, tak využít pro založení uživatelské skupiny některý stávající, který může mít přístup chráněný i jinak než přes AccessControl. Viz [[ Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce ]].
 
 
 
Postup pro vytvoření takové stránky je následující:
 
 
 
# V již existující stránce vytvořím (zatím neplatný) odkaz na uživatelskou skupinu. Zvolím si název kupř. ''Moje:Skupina''
 
# Kliknutím na tento odkaz a založením stránky mi tak vznikne jmenným prostor s názvem ''Moje'', který bude zahrnovat stránku Skupina. Jiní uživatelé si mohou pro své uživatelské skupiny založit třeba jmenný prostor ''Naše'', který také může mj. obsahovat stránku s názvem Skupina
 
# Do této stránky pak umístím seznam uživatelů, kterým chci povolit přístup ke své stránce. Použiji přitom následující syntaxi: {{Příklad|
 
* Já
 
* Jiný uživatel
 
* Další uživatel (ro)
 
}}
 
 
 
Tím, že jsem uživateli ''"Další uživatel"'' přidal za jméno <code>(ro)</code> jsem mu nastavil pouze právo pro čtení. Nebude-li tedy současně členem jiné skupiny s právem editovat mou stránku, pak bude moci její obsah pouze prohlížet, nikoliv upravovat.
 
 
 
Přístup k této uživatelské skupině pak mohu rovnou ochránit přidáním elementu '''accesscontrol'''
 
{{Příklad| <pre><nowiki><accesscontrol>Moje:skupina</accesscontrol></nowiki></pre>}}
 

Latest revision as of 11:39, 9 July 2015

Extensions (rozšíření) jsou doplňkové moduly, které nejsou součástí základní instalace MediaWiki, ale které významně rozšiřují její možnosti. Na této stránce je stručný přehled námi aktuálně používaných rozšíření:

 • AccessControl - Rozšíření naší vlastní provenience, které umožňuje aby sami uživatelé mohli upravit omezení přístupu k obsahu svých stránek. Více viz AccessControl
 • Cite - Umožňuje vkládat do stránek poznámky pod čarou
 • CiteThisPage - Přidává do postranního menu položku Citovat stránku, která zavolá speciální stránku, na které budou vygenerované různé formy citace příslušné stránky, vhodné k použití na jiných webech či publikacích.
 • ConfirmAccount - Rizšíření integruje ověřovací mechanismy do procesu založení uživatelského účtu (získání a ověření základních údajů o uživateli, schvalovací mechanismus)
 • DynamicPageList - Komplexní rozšíření, které umožňuje tvořit dynamické seznamy
 • DynamicSidebar - Rozšíření zpřístupňuje obsah parametricky generovaného postraního panelu
 • LabeledSectionTransclusion - Rozšiřuje možnosti transkluze (vkládání obsahu do stránky) na základě parametrů, což v kombinaci s rozšířením ParserFunctions výrazně zvyšuje možnosti šablon.
 • LiquidThreads - Více viz LiquidThreads
 • LookupUser - Umožňuje vybrané skupině uživatelů pomocí speciální stránky Special:LookupUser prohlížet neveřejné údaje uživatelů, uvedené při registraci účtu.
 • Loops - Rozšiřuje možnosti ParserFunctions tím, že umožňuje zpracovávat řetězce ve smyčkách.
 • Math - Dovoluje v obsahu generovat vizualizované matematické funkce na základě LaTeX syntaxe
 • MultiBoilerplate - Toto rozšíření aktivuje používání předdefinovaných šablon pro zakládání nových stránek
 • MyVariables - Rozšiřuje možnosti ParserFunctions tím, že umožňuje používat v šablonách uživatelsky definované proměnné
 • ParserFunctions - Rozšíření které umožňuje ve wiki používat nejrůznější funkce viz http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:ParserFunctions ParserFunctions
 • PdfHandler - Umožňuje prohlížení vložených pdf dokumentů bez toho že by je bylo nutné stahovat. Funguje podobným způsobem jak prohlížení djvu souborů, které je v MediaWiki standardní součástí, za předpokladu, že jsou na serveru nainstalovány knihovny a utility djvulibre.
 • Renameuser - Umožňuje přes speciální stránku Special:Renameuser přejmenovat uživatele
 • SyntaxHighlight - Více viz SyntaxHighlight
 • Translate - Více viz Translate
 • UniversalLanguageSelector - Přidává všem uživatelům možnost změnit výchozí jazyk rozhraní a případně i obsahu stránky
 • UserMerge - Umožňuje přes speciální stránku Special:UserMerge slučovat uživatelské účty
 • Variables - Rozšiřuje možnosti ParserFunctions tím, že umožňuje používat v šablonách další proměnné

Přehled rozšíření používaných v minulosti

 • GroupPermissionManager - rozšíření umožňovalo sofistikovanější nastavení systémových uživatelských skupin a jejich práv, ale muselo být odstraněno, protože při jeho použití nebylo možné editovat stránky s javascriptem, jako je např. stránka MediaWiki:Common.js
 • ImportUsers - rozšíření mělo umožňovat hromadný import uživatelů, ale k jeho reálnému využití nikdy nedošlo. Mimo to byla v průběhu času zvolena jiná strategie zakládání účtů, při které se zároveň ověřuje e-mailová adresa žadatele o přístup do wiki.
 • Lockdown - rozšíření umožňovalo vymezit přístup ke stránkám v určitém jmenném prostoru pouze na určitou systémovou skupinu uživatelů. V praxi se ale nikdy nevyužilo a protože se časem změnila logika přístupových práv MediaWiki (systémové skupiny si zakládají podle potřeby rozšíření samy) pozbylo smysl.
 • PasswordReset - bylo rozšíření, které umožňovalo přes sepciální stránku Special:PasswordReset změnit uživateli jeho přístupové heslo. Od verze MW 1.18 je již tato stránka součástí standardní instalace MediaWiki
 • UserRightList - rozšíření umožňovalo přehledným způsobem nastavovat registrovaným uživatelům členství v systémových uživatelských skupinách. V podstatě jde o elegantnější správu členství v systémových skupinách než přes standardní stránku Special:Userrights ale rozšíření nebylo udržováno a v novějších verzích MW přestalo fungovat
 • YouTube - rozšíření umožňovalo vkládat do wiki stránek videa z Youtube, ale rozšíření nebylo udržováno a v novějších verzích MW přestalo fungovat