DCEwiki:Dokumentace

From DCEwiki
Revision as of 14:04, 25 June 2015 by Samekma1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Upozornění Veškerá dokumentace o síťové infrastruktuře FELK/DCE, která by mohla vést k ohrožení bezpečnosti a úniku citlivých dat, je přístupná pouze zodpovědným osobám!

Odkaz na původní informační web o nastavení sítí, počítačů a provozu sítě na DCE (Stránky jsou dostupné pouze v rámci vnitřní sítě katedry. V nastavení proxy musí být pro adresu 147.32.87.48 nastavena výjimka)