DCEwiki:Aktuality

From DCEwiki
Revision as of 15:36, 11 July 2008 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Bylo přidáno rozšíření pro nastavení práv skupinám uživatelů.

Byla aktivována možnost uploadu souborů.

Je přidaná podpora pro formát dokumentů DjVu.