DCEwiki:Aktuality

From DCEwiki
Revision as of 16:36, 11 July 2008 by Kapica (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Bylo přidáno rozšíření pro nastavení práv skupinám uživatelů.

Byla aktivována možnost uploadu souborů.

Je přidaná podpora pro formát dokumentů DjVu.