CHDK:Rozšířené možnosti

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Menu Extra Photo Operations(Rozšírené možnosti)obsahuje funkce pro potlačení originálních hodnot a vnucení nových, jako např. nastavení rychlosti závěrky, velikosti clony atd.

Upozornění U některých typů fotoaparátů se nemusí údaje v nastavení hodnoty úplně shodovat s tím co je uvedeno zde, protože mmožnosti nastavení jsou vždy závislé na přístroji a jeho hardware

Rychlé nastavení[edit]

Abyste při nastavení snímku nemuseli pokaždé procházet a přenastavovat hodnoty v celém menu, jsou hned zkraje submenu dvě volby, kterými zvolíte zda se přenastavení výchozích hodnot má používat (on) nebo ne (volba off nebo Disable)

Disable Overrides(Zakázat prekryti) [On|Off|Disable]

Můžete se také rozhodnout, zda se mají přenastavené hodnoty používat teké v režimu AutoISO nebo u Bracketingu.

Include AutoIso & Bracketing?(Vcet. AutoIso & Bracketing) [•| ]

Možnosti nastavení závěrky[edit]

Rychlost závěrky lze nastavovat v širokém rozsahu hodnot, který je však závislý na typu

Override shutter speed(Prekrytí rychlosti záverk) [1/100k-2048]
Value factor(koeficient) [hodnota závisí na druhu koeficientu]

hodnota závisí na druhu koeficientu


Shutterspeed enum type(Druh koef. záverky) [Ev Step|Factor]
ND filter state(Stav ND filtru) [In|Out|Off]
Override Subj. Dist Valu(Prekrytí subj. vzdál.) [65535-0]
Value factor(mm)(koeficient(mm)) [Off|1|10|100|1000]

Nastavení citlivosti IS0[edit]

Čím větší hodnota ISO, tím je snímač citlivější, ale zároveň se zvedá i úroveň digitálního šumu. Vyšší hodnoty ISO se tedy využívá:

  • při focení za šera
  • chceme-li použít větší clonu (která zvýší hloubku ostrosti snímku)
  • chceme-li použít kratší expozici
Override ISO value(Prekryti hodnoty ISO) 
Value factor(koeficient) [Off|1|10|100]

Bracketing[edit]

Za výrazem bracketing se skrývá technika, při níž během snímání fotek v kontinuálním režimu [1]dochází postupně k úpravě nastavení výchozích parametrů pro pořízení snímku. Například lze postupně upravovat čas závěrky nebo měnit citlivost či zaostření. Tak lze pořídit sérii snímků, a z nich potom vybrat ten s nejlepším výsledkem.

Bracketing in continuous mode(Bracketing v souvisl. režimu)
Nastavení postupné změny rychlosti závěrky 
TV Bracketing Value(Hodnota TV Bracketingu) [Off|4 Ev]
Nastavení změny ohniskové délky 
Subj. Dist. Bracket Value(Subj rozestup Bracketu(MF)) [0-100]Pozn.: Funguje pouze u fotoaparátů, které mají režim manuálního ostření.
Nastavení velikosti koeficientu pro nastavení vzdálenosti
Value Factor (mm)(koeficient (mm)) 
Nastavení změny ISO 
ISO Bracketing Value(Hodnota ISO Bracketingu) [0-100]
Nastavení velikosti koeficientu pro změnu citlivosti 
Value Factor(koeficient) [Off|1|10|100]
Typ bracketingu 
Bracketing Type(Typ Bracketingu) [-|+|+/-]Tj. jak se má hodnota při bracketingu upravovat. Zda pouze zvyšovat či snižovat, nebo postupně měnit oběma směry.

Odstranit nastavení pro bracketing při spuštění[edit]

Clear Bracket Values on Start(Vymaz. hodn. bracketu & spušť.) [•| ]
add raw suffix(Pripojit RAW príponu) [•| ]

Uživatelský režim AutoISO[edit]

Při fotografování sportovních aktivit bývá žádoucí rychlejší závěrka, než nízká úroveň šumu či velká hloubka ostrosti. Naopak pro snímky krajinek je žádoucí velká hloubka ostrosti (nižší ICO) a jelikož fotoaparát je pro takový účel obvykle umístěn na stativu, nevadí pomalejší závěrka. Originální firmware může mít pro tyto situace přednastavené vlastní programy, které nám však z nějakého důvodu nemusí vyhovovat. Submenu Custom Auto ISO(Uživatelské Auto ISO)vám dovolí tyto výchozí hodnoty přenastavit podle vlastních představ.

Aktivace uživatelského nastavení režimu AutoISO 
Enable Custom Auto ISO(Povolit uživ. Auto ISO) [•| ]
Nastavení rychlosti závěrky, která se má při AutoISO použít
Minimal Shutter speed(Min. rychlost záverky) [Auto|1/8s-1/1000s]
Hotnota koeficientu která se má používat při přepočtu hodnoty ISO 
User Factor (1/FL/factor)(Uživ. koefic. (1/FL/koef.)) 
Maximální použitelná hodnota ISO 
Max ISO HI (x10)(Max ISO HI (x10)) [20-160]je celkově maximální hodnota ISO při níž považejete míru digitálního šumu ještě za snesitelnou.
Maximální hodnota rozsahu ISO 
Max ISO AUTO (x10)(Max ISO AUTO (x10)) [10-80]je maximální hodnota ISO u které je podle vašeho názoru při nastavené rychlosti míra digitálního šumu únosná.
Minimální hodnota rozsahu ISO 
Max ISO AUTO (x10)(Min ISO (x10)) [1-20]je optimální pro fotoaparáty CANON 5-8, i tak to je nižší hodnota než kterou umožňuje originální software manuálně nastavit.
Poznámka Na fotoaparátu je nastavena hodnota ISO 100 a ten po změření světelných podmínek vypočítá rychlost závěrky na 1/8s. Je-li nastaven režim AutoISO tak aby při hodnotě ISO v rozsahu 50-400 fotoaparát používal rychlost závěrky 1/15s, přepočte CHDK automaticky nastavení citlivosti ISO tak, aby vyhovovala této rychlosti. Tzn. změní hodnotu ISO na 200.

V případě že by přepočtená hodnota ISO měla přesáhnout maximální povolenou hodnotu provede obrácený postup. Tj. přepočte čas závěrky podle této maximální hodnoty.

Poznámka Naměřené a nastavené hodnoty ISO si lze nechat vypisovat na displeji v OSD režimu
Clear override values@start(Vymazat hodn. prekr. pri. spušt.) [•| ]

Nastavení času závěrky[edit]

Enable Fast Ev switch?(Povolit rychlé nastavení Ev) [•| ]
Step size (1 EV)?(Krokovat po (1 EV)) 

Nastavení blesku[edit]

Synchronizace blesku se závěrkou 
Rear curtain flash sync(Synch.blesku na zadní lamelu) [•| ]
Manuální spuštění blesku
Force manual flash(Rucne uvolni blesk) [•| ]Např. při focení za tmy. Kdy fotoaparát čeká na záblesk s otevřenou závěrkou.
Nastavení výkonu blesku 
Power of flash(Výkon blesku) [0|1|2]
  1. Tj. že neustále držíme zmáčknutou spoušť a fotoaparát v pravidelném intervalu pořizuje snímky, dokud spoušť neuvolníme.