Bp 96 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:54, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aplikace pro převod časovaných automatů do FPGA[edit]

Autor: Jan Breuer

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je vytvořit převodník jedné reprezentace časovaného automatu na jinou. Předloha časovaného automatu je vytvořena a otestována v nástroji UPPAAL. Výstup tohoto programu je načítán a konvertován do jiného jazyka, který je vhodný pro další práci a následné naprogramováné do FPGA. Za výsledný jazyk byl zvolen jazyk MATLABu. V MATLABu se pomocí Xilinx System Generatoru vytváří kód pro výslednou platformu FPGA.


Bp 2007 breuer jan.pdf