Bp 87 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

GSM brána pro domácí automatizaci[edit]

Autor: Tomáš Novák

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro přenos zpráv z zabezpečovací ústředny EZS pomocí sítě GSM. Práce se zabývá hardwarovým řešením, ale i návrhem základního softwaru. Hardware byl navržen s ohledem na požadavky v systémech EZS, aby umožňoval přenos nejčastěji využívaným protokolem Contact ID. Dále byla GSM brána doplněna o možnost využití jako běžného telefonu a ovládání vstupů a výstupů pomocí SMS zpráv. Brána je také doplněna funkcí, umožňující přehrát předem definované hlasové zprávy, které je možné předat na zvolená telefonní čísla v případě aktivace vybrané události.


Bp 2007 novak tomas.pdf