Bp 84 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Modelace logistických procesů v Pivovarech Staropramen[edit]

Autor: Michal Dvořák

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Pivovary Staropramen, a. s., jsou jedním z největších distributorů piva v České republice. Není tedy žádným překvapením, že tato gigantická společnost hledá metodiky, kterými by bylo možné usnadnit a zpřesnit proces logistického plánování. Výsledkem má být větší efektivita transportu mezi jednotlivými distribučníımi centry a s tím spojené snížení nákladů.


Bp 2007 dvorak michal.pdf