Bp 79 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Digitální syntéza výstražných zvukových signálů[edit]

Autor: Tomáš Sosna

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je vytvoření programového modulu určeného k digitální syntéze výstražných zvukových signálů v prostředí jazyka C#.NET. Nejprve bude mou snahou přiblížit čtenáři jednotlivé metody zvukové syntézy a funkci syntezátoru. Poté vhodně navrhnout programový modul, který bude umožňovat, jak vlastní návrh algoritmu syntézy, tak bude obsahovat již vytvořené algoritmy vhodné právě pro tvorbu výstražných signálů.

Bp 2007 sosna tomas.pdf