Bp 69 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:52, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podpora výuky dynamických systémů – III[edit]

Autor: Dušan Troják

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je názorně ukázat principy identifikace soustavy. Dále pak vytvořit podpůrné materiály pro budoucí studenty, které jim umožní lepší pochopení dané problematiky. Metody identifikace jsou ukázány na dvou modelech. První model představují spojené servomechanismy Zuri 92-04, druhý model je pak Vodárna TQ. K těmto modelům byly vytvořeny podpůrné materiály ve formě plakátů a návodů.

Bp 2006 trojak dusan.pdf