Bp 66 cz

From DCEwiki
Revision as of 11:01, 3 June 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Palubní počítač pro motocykl

Autor: Zdeněk Táborský

Bakalářské práce 2006

66.png

Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro měření a interpretaci fyzikálních veličin na spalovacím motoru. Konkrétní provedení má podobu palubního počítače pro motocykl. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i návrhem základního softwaru.

Celé zařízení je rozděleno do dvou částí, z nichž každá je řízena vlastním mikroprocesorem. Jedna část slouží ke zprostředkování styku s okolím. Obsahuje veškeré vstupní i výstupní obvody a prvky pro realizaci požadovaných měření a výpočtů. Druhá část umožňuje získané informace interpretovat pomocí zobrazovacích prvků. Předávání dat mezi oběma částmi probíhá pomocí meziprocesorové komunikace.