Difference between revisions of "Bp 66 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
počítače pro motocykl. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i návrhem
 
počítače pro motocykl. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i návrhem
 
základního softwaru.
 
základního softwaru.
 +
 
Celé zařízení je rozděleno do dvou částí, z nichž každá je řízena vlastním
 
Celé zařízení je rozděleno do dvou částí, z nichž každá je řízena vlastním
 
mikroprocesorem. Jedna část slouží ke zprostředkování styku s okolím. Obsahuje veškeré
 
mikroprocesorem. Jedna část slouží ke zprostředkování styku s okolím. Obsahuje veškeré

Revision as of 12:00, 3 June 2010

Palubní počítač pro motocykl

Autor: Zdeněk Táborský

Bakalářské práce 2006

66.png

Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro měření a interpretaci fyzikálních veličin na spalovacím motoru. Konkrétní provedení má podobu palubního počítače pro motocykl. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i návrhem základního softwaru.

Celé zařízení je rozděleno do dvou částí, z nichž každá je řízena vlastním mikroprocesorem. Jedna část slouží ke zprostředkování styku s okolím. Obsahuje veškeré vstupní i výstupní obvody a prvky pro realizaci požadovaných měření a výpočtů. Druhá část umožňuje získané informace interpretovat pomocí zobrazovacích prvků. Předávání dat mezi oběma částmi probíhá pomocí meziprocesorové komunikace.