Bp 65 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:51, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dynamické systémy v přírodě – I.[edit]

Autor: Zdeněk Švécar

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

65.png

Účelem této bakalářské práce je identifikace parametrů glykemické křivky, získané při testu OGTT. Glykemickou křivkou se rozumí průběh hladiny glukózy v krevní plazmě. Laboratorní lékařský test OGTT významně pomáhá rozpoznávat stádia cukrovky (vážného onemocnění označovaného jako diabetes mellitus) u člověka. Tato práce zkoumá, jakým způsobem lze dospět k modelu, který generuje stejné hodnoty jako OGTT.

Bp 2006 svecar zdenek.pdf