Bp 64 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:51, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Válcový displey z LED diod[edit]

Autor: Šoufek David

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat display z LED diod ve tvaru válce, ovládaném pomocí mikropočítače ATmega128 a návrhem jeho řídícího software a PC programu komunikujícím s mikropočítačem přes rozhraní RS-232. Snahou je co nejekonomičtější řešení.

Bp 2006 soufek david.pdf