Bp 60 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Implementace modelu chování obchodníků s elektrickou energií v liberalizovaném prostředí České republiky

Autor: Tomáš Strnad

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

V této práci byl v Matlabu implementován model simulující chování obchodníků, kteří nakupují silovou elektřinu na ročním trhu v liberalizovaném tržním prostředí České republiky. K výpočtu ekonomicky optimálního nákupu bylo použito lineární optimalizace, která byla řešena pomocí programu Lpsolve. Výstupem modelu je ekonomicky optimálně pokrytý diagram spotřeby obchodníka, prodaná silová elektřina jednotlivých výrobců a predikovaná systematická obchodní odchylka v přenosové soustavě. Základní principy a verze modelu byly již dříve vytvořeny v rámci jiného projektu, na který tato práce navazuje. Výsledkem je upravený model, který obsahuje řadu vylepšení, jejichž pomocí se více přibližuje realitě.

Bp 2006 strnad tomas.pdf