Difference between revisions of "Bp 58 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2006]]
 
[[Bakalářské práce 2006]]
  
Práce popisuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro balík Matlab, sloužící k poho-
+
Práce popisuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro balík Matlab, sloužící k pohodlnému návrhu frekvenčních filtrů.  
dlnému návrhu frekvenčních filtrů. Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti jednoduchým
+
Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti jednoduchým způsobem měnit tvar váhových filtrů. Filtry jsou použity pro optimalizaci citlivostních
způsobem měnit tvar váhových filtrů. Filtry jsou použity pro optimalizaci citlivostních
 
 
funkcí zpětnovazebního systému založenou na minimalizaci jejich váhových H1 norem.
 
funkcí zpětnovazebního systému založenou na minimalizaci jejich váhových H1 norem.
Parametry vhodné pro tento případ se liší od specifikace, běžně používané v oblasti zpra-
+
Parametry vhodné pro tento případ se liší od specifikace, běžně používané v oblasti zpracování signálu.  
cování signálu. Navržené GUI tak z uživatele, inženýra navrhujícího regulační obvod,
+
 
 +
Navržené GUI tak z uživatele, inženýra navrhujícího regulační obvod,
 
snímá potřebu ovládat analytické vyjádření pro přenos váhových filtrů, což zrychluje
 
snímá potřebu ovládat analytické vyjádření pro přenos váhových filtrů, což zrychluje
 
a zpohodlňuje jeho práci. Použitelnost GUI je demonstrována na příkaladu návrhu regulátoru rychlosti koncového bodu pružného ramene, připojeného na hřídel stejnosměrného motoru.
 
a zpohodlňuje jeho práci. Použitelnost GUI je demonstrována na příkaladu návrhu regulátoru rychlosti koncového bodu pružného ramene, připojeného na hřídel stejnosměrného motoru.

Revision as of 11:53, 3 June 2010

Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů

Autor: Martin Řezáč

Bakalářské práce 2006

Práce popisuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro balík Matlab, sloužící k pohodlnému návrhu frekvenčních filtrů. Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti jednoduchým způsobem měnit tvar váhových filtrů. Filtry jsou použity pro optimalizaci citlivostních funkcí zpětnovazebního systému založenou na minimalizaci jejich váhových H1 norem. Parametry vhodné pro tento případ se liší od specifikace, běžně používané v oblasti zpracování signálu.

Navržené GUI tak z uživatele, inženýra navrhujícího regulační obvod, snímá potřebu ovládat analytické vyjádření pro přenos váhových filtrů, což zrychluje a zpohodlňuje jeho práci. Použitelnost GUI je demonstrována na příkaladu návrhu regulátoru rychlosti koncového bodu pružného ramene, připojeného na hřídel stejnosměrného motoru.