Bp 56 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:49, 3 June 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Deska vstupů/výstupů pro vývojový modul s HC12

Autor: Jan Ruzs

Bakalářské práce 2006

56.jpg

Tato práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro model autodráhy. Řídící jednotka je postavena na bázi Motorola HC12D60. Skládá se ze dvou částí. V první je popsán návrh, konstrukce a realizace desky s opticky oddělenými digitálními vstupy a opticky oddělenými výstupy. Ve druhé části je popis softwarového řešení řízení modulu autodráhy.