Bp 49 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:49, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX[edit]

Autor: Pavel Mejstřík

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX popisuje postup tvorby Internetové aplikace pracující s databází MySQL, která je naprogramována pomocí programovacího jazyka PHP, obsahuje rozbor zadání práce, návrh datové struktury, její upravení na základě zpřesněných požadavků a realizaci aplikace v programovacím jazyce PHP.

Bp 2006 mejstrik pavel.pdf