Bp 485 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:21, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM= '''Autor''': Veselka Michal Bakalář…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM[edit]

Autor: Veselka Michal

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je implementovat rozhraní testovacího nástroje TaSysTest se softwarem EXAM. TaSysTest je testovací nástroj využívající modely specifikované časovanými automaty pro provádění testů a EXAM je grafické testovací prostředí pro provádění integračních testů automobilové elektroniky používaný především koncernem Volkswagen. Propojení umožní testování systémů specifikovaných časovanými automaty metodou hardware-in-the-loop na různých testovacích platformách dostupných v testovacím softwaru EXAM. Práce nejprve zkoumá zmíněné softwarové nástroje, následně navrhuje vhodnou softwarovou architekturu k jejich propojení a nakonec je formou implementovaného ukázkového testu předvedena funkcionalita rozhraní na modelu zamykání automobilu.Bp 2016 veselka michal.pdf
P 2016 veselka michal.pdf