Bp 483 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:03, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS= '''Autor''': Tůmová Zuzana B…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS[edit]

Autor: Tůmová Zuzana

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá metodami lokalizace bezpilotních prostředků s využitím GNSS přijímačů. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s jejich použitím. Hlavní část práce tvoří experimentální testování vybraných GNSS přijímačů s ohledem na poskytovanou přesnost lokalizace. Byly ověřeny různé metody sloužící ke zvýšení přesnosti lokalizace, jako např. diferenční měření a post-processing. Byl porovnán rozdíl v přesnosti lokalizace u kódových a fázových měření a u jedno-frekvenčních a více-frekvenčních měření. Výsledky byly ověřeny i na reálném bezpilotním prostředku.Bp 2016 tumova zuzana.pdf
P 2016 tumova zuzana.pdf