Bp 480 cz

From DCEwiki
Revision as of 14:53, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA= '''Autor''': Svoboda Adam Bakalářské práce 2016 Me…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA[edit]

Autor: Svoboda Adam

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto poznatků do simulátoru. Tento simulátor může být využit pro pedagogické úcely v predmetu A0B36APO, jehož potřebám je přizpůsobeno grafické uživatelské rozhraní. Bude sloužit jako názorná pomucka pri studiu, díky které budou moci studenti lépe pochopit principy chodu procesoru.Bp 2016 svoboda adam.pdf
P 2016 svoboda adam.pdf