Bp 476 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:43, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Řízení systému vodní kaskády= '''Autor''': Novotný Václav Bakalářské práce 2016 Media:B…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení systému vodní kaskády[edit]

Autor: Novotný Václav

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je vytvoření matematického modelu Vltavské kaskády pro potřeby řízení v režimu objemové regulace v přehradě. Je k tomu využita metoda vazebních grafů, pomocí kterých jsou vytvořeny modely jednotlivých přehrad Vltavské kaskády. Poté je provedena identifikace jednotlivých modelů přehrad Vltavské kaskády pomocí technických parametrů a získaných dat. Na takto získané modely je vytvořen P regulátor, starající se o objemovou regulaci. Dále bylo navrhnuto distribuované řízení, které se stará o správné nastavení referencí požadovaných objemů pro objemovou regulaci.Bp 2016 novotny vaclav.pdf
P 2016 novotny vaclav.pdf