Bp 474 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:38, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru= '''Autor''': Nekovář Fran…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru[edit]

Autor: Nekovář František

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá návrhem matematického modelu a řízením experimentální platformy pro demonstraci magnetické levitace CE152. Řízení je realizováno mikrokontrolérem TMS320F28335. Matematický model je odvozen v podobě stavových rovnic z fyzikálních vztahů, a poté linearizován v pracovním bodě. Pro mikrokontrolér je navržen diskrétní regulátor a D/A převodník s využitím PWM výstupu.Bp 2016 nekovar frantisek.pdf
P 2016 nekovar frantisek.pdf