Bp 473 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů

Autor: Kumpošt Vojtěch

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá využitím hypnogramů a cyklických alternujících vzorců (CAP) při analýze polysomnografických záznamů. Hypnogramy i CAP představují užitečné nástroje užívané experty při analýze spánku a spánkových poruch. Cílem této práce je ukázat význam CAP při klasifikaci spánkových poruch. Na základě expertních ohodnocení spánkových záznamů byla vytvořena sada 69 parametrů. 37 parametrů bylo odvozeno z hypnogramů a 32 parametrů bylo odvozeno z CAP značek. V další části této práce byly použity rozhodovací stromy a sekvenční selekce příznaků pro nalezení nejvýznamnějších parametrů pro čtyři různé spánkové poruchy. Dále byl vyhodnocen individuální výkon příznaků pro získání přidané informace o významnosti jednotlivých parametrů. Pro potřeby této práce byly použity polysomnografické záznamy získané z PhysioNet - The CAP Sleep Database dostupné online na https://physionet.nlm.nih.gov/pn6/capslpdb/.Bp 2016 kumpost vojtech.pdf
P 2016 kumpost vojtech.pdf