Bp 471 en

From DCEwiki
Revision as of 14:30, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Trajectory control of an industrial robot= '''Author''': Král Pavel Bakalářské práce 2016 Medi…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Trajectory control of an industrial robot[edit]

Author: Král Pavel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


This thesis aims to control of trajectory of robot KUKA KR5 for Visual Poi V3. The goal of the thesis is designing method to connect Visual Poi to end point of the robot and calculate trajectory of the robot end point, which can be transmitted to robot controller as robot program. Then robot end point follows trajectory. Transmission can be controlled through user interface.Bp 2016 kral pavel.pdf
P 2016 kral pavel.pdf