Bp 471 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:29, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota= '''Autor''': Král Pavel Bakalářské práce 2016…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota[edit]

Autor: Král Pavel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zaměřuje na řízení trajektorie robota KUKA KR5 arc pro světelnou tyč Visual Poi V3. Cílem práce je navrhnout způsob přichycení světelné tyče ke koncovému bodu robota a vypočítat výslednou trajektorii koncového bodu robota, kterou je poté možno přenést ve formě programu pro robota do jeho řídicího systému. Robot pak po zadané trajektorii vykoná pohyb. Přenos je možné ovládat z vizualizačního panelu.Bp 2016 kral pavel.pdf
P 2016 kral pavel.pdf