Bp 46 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:49, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulace kulečníku

Autor: Tomáš Lembacher

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tématem mojí bakalářské práce je analýza pružného odrazu dvou koulí a dále vytvoření demonstračního programu v systému MatLab, simulujícího chování kulečníku. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se budu věnovat matematické analýze chování kulečníku, chování koulí při odrazu od hran kulečníkového stolu a analýze pružného odrazu dvou koulí. Druhá část bude věnována demonstračnímu programu, popisu jednotlivých jeho částí a předvedení jeho výsledků. Poslední část obsahuje shrnutí všech výsledků.

Bp 2006 lembacher tomas.pdf