Bp 468 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:15, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B= '''Autor''': Hriadel Davi…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B[edit]

Autor: Hriadel David

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Bakalárska práca popisuje vývoj systému určeného na automatické sledovanie a nahrávanie lietadiel využitím systému ADS-B. Systém spracuváva ADS-B správy vysielané lietadlami použitím vhodného prijímača a zobrazuje ich na mape dovoľujúc používateľovi si vybrať lietadlo pomocou zabudovanej dotykovej obrazovky, ktoré by rád zachytil na video. Ďalej systém zisťuje svoju vlastnú polohu na Zemi pomocou GPS systému a magnetickú orientáciu potrebnú pre úspešné sledovanie. Po tom ako si užívateľ vyberie stroj ktorý chce zaznamenať, servomotory sa snažia plynule a presne hýbať kamerou tak aby objekt bol zachytený vo video súbore. Platforma je napájaná batériami a namontovaná na plastovú dosku, ktorá sa dá pripevniť na statív---systém má byť použiteľný na akomkoľvek mieste.Bp 2016 hriadel david.pdf
P 2016 hriadel david.pdf