Bp 466 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků

Autor: Elis Pavel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je seznámit se s problematikou mobilních ad hoc sítí (MANET), s problematikou rízení jejich topologie a s frameworky, které se pro simulaci komunikace v takových sítích používají. Na to následne navázat navržením modulu pro simulaci takovéto komunikace s ohledem na využití bezpilotních prostredku. Navržený modul poté implementovat a experimentálně otestoval.Bp 2016 elis pavel.pdf
P 2016 elis pavel.pdf