Bp 466 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:11, 21 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků= '''Autor''': Elis…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků[edit]

Autor: Elis Pavel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je seznámit se s problematikou mobilních ad hoc sítí (MANET), s problematikou rízení jejich topologie a s frameworky, které se pro simulaci komunikace v takových sítích používají. Na to následne navázat navržením modulu pro simulaci takovéto komunikace s ohledem na využití bezpilotních prostredku. Navržený modul poté implementovat a experimentálně otestoval.Bp 2016 elis pavel.pdf
P 2016 elis pavel.pdf