Bp 45 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:49, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Přesný optický snímač polohy[edit]

Autor: Vladimír Kudrna

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s konstrukcí a dokumentací Optické myči Logitech a analyzovat možnosti oddělení obvodu ADNS-2051 který slouží pro zpracování polohy. Dále navrhnout vhodný interface pro zpracování IRC signálů o změně polohy a pro nastavení parametrů chipu a tento interface otestovat na navrženém vzorku, zhodnotit případné chyby a případné nedostatky a navrhnout jejich řešení.

Bp 2006 kunc ondrej.pdf