Bp 457 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:05, 1 February 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Simulátor MIPS procesoru= '''Autor''': Hývl David Bakalářské práce 2016 Media:Bp_2016_hyvl_da…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Simulátor MIPS procesoru[edit]

Autor: Hývl David

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je názornou pomůckou během jejich studia. Simulátor studentům umožní navrhnout vlastní program v assembler kódu, který je možno dále nahrát do vizualizační části programu, kde je tento kód simulován. Dalším cílem této práce je zpracovat porovnání současných MIPS simulátorů a identifikovat jejich výhody a nevýhody. Funkčnost navrženého simulátoru byla ověřena na referenčním assemblerovském souboru.Bp 2016 hyvl david.pdf
P 2016 hyvl david.pdf