Bp 43 cz

From DCEwiki
Revision as of 11:12, 3 June 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Model obráběcího stroje

Autor: Ivo Kubita

Bakalářské práce 2006

Práce se zabývá propojením tříosého obráběcího stroje s řídícím systémem . Čtenář se zde seznámí s kompletním nastavením hardwaru i softwaru stroje a jed-noduchou ukázkou NC programování.