Bp 43 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:07, 8 March 2014 by Sojkam1 (talk | contribs) (Automatické doplnění odkazu na PDF)
Jump to: navigation, search

Model obráběcího stroje

Autor: Ivo Kubita

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

43.jpg

Práce se zabývá propojením tříosého obráběcího stroje s řídícím systémem.

Čtenář se zde seznámí s kompletním nastavením hardwaru i softwaru stroje a jed-noduchou ukázkou NC programování.