Bp 410 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:41, 7 May 2015 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka: Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Paralelizace revidované simplexové metody na GPU= '''Autor''': Jakub Hvězda Bakalářské práce 2014 [[Media:Bp…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Paralelizace revidované simplexové metody na GPU[edit]

Autor: Jakub Hvězda

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je implementace paralelního simplexového algoritmu pracujícího v řídkými(sparse) maticemi pro platformu Nvidia CUDA. Práce obsahuje popis platformy CUDA spolu s jejím programovacím modelem. Dále se práce věnuje popisu simplexového algoritmus spolu s jeho revidovanou verzí. Je uveden postup implementace a její efektivita je vyhodnocena na skupině sparse lineárních optimalizačních problémů.

Bp 2014 hvezda jakub.pdf
P 2014 hvezda jakub.pdf