Bp 409 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:34, 7 May 2015 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka: Kategorie:Bakalářské práce - Anotace =Detekce podvodníků v online hrách= '''Autor''': Adam Ficenec Bakalářské práce 2014 [[Media:Bp_2014_ficenec_a…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Detekce podvodníků v online hrách

Autor: Adam Ficenec

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Cílem mé práce je udělat analýzu metod používaných pro detekci podvodníků v online hrách a na základě toho připravit software pro jejich detekci a to konkrétně ve hře Pool Live Tour od společnosti Geewa a.s. Po výběru vhodné metody identifikace cheaterů pro tuto hru se ji pokusím aplikovat na reálná data, které byla poskytnuta společností Geewa a.s. Data obsahují informace z jednoho měsíce o všech hráčích včetně těch, kteří byli ze hry vykázáni. Na základě těchto informací se pokusím připravit co nejpřesnější algoritmus schopný odhalit podezřelé herní anomálie a tím i skutečné podvodníky.


Bp 2014 ficenec adam.pdf
P 2014 ficenec adam.pdf