Bp 401 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:25, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku[edit]

Autor: Václav Tyle


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V rámci této bakalárské práce byl vytvořen program, Pentagram_vt, schopný identifikovat známé objekty z obrázku či videa. Založený je na metodě, nedávno publikované D. Damen a kol. na British Machine Vision Conference. Detekce probíhá téměř v reálném čase a k naučení postačí velmi malá množina trénovacích obrázků. Poznatky nabyté během implementace lze zužitkovat k dalšímu vylepšení metody. Dále byly objeveny některé původně nezdůrazněné či přehlédnuté slabiny, hodné další pozornosti.


Bp 2013 tyle vaclav.pdf