Bp 39 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Software pro výpočty a vizualizaci procesních dat pro řízení CNC frézky

Autor: Martin Knotek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit programové vybavení pro PC připravené na napojení na HW firmy Intronix určeného pro řízení tříosé CNC frézky. Program byl napsán pro real-time operační systém ETS PharLap a skládá se ze tří bloků.

První blok programu zajišťuje zadání partprogramu pro řízení frézky pomocí G-kódů, možnost editace a uložení tohoto partprogramu, dále kontrolu jeho syntaxe, smyslu a správnosti pro řízení CNC frézky. Druhý blok vytváří přehledné a snadno ovladatelné grafické prostředí se zobrazením naprogramovaného průběhu obrábění a procesních dat, jako jsou například aktuální polohy os a rychlost pojezdu.

Jako poslední blok byl vytvořen interpolátor pro generování poloh a rychlostí pro obrábění dle naprogramovaného průběhu skutečnou rychlostí v reálném čase a následně simulátor pro grafické zobrazení výstupů interpolátoru. Výstup interpolátoru, kterým je aktuální poloha os, je určen jako vstup do programu zařízení ovládajícího výkonové členy krokových motorů.

Bp 2006 knotek martin.pdf