Bp 394 cz

From DCEwiki
Revision as of 09:22, 26 June 2017 by Petrasva (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Optimalizace výkonu vodní elektrárny[edit]

Autor: Bronislav Robenek


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Vodní elektrárny mívají typicky několik paralelně řazených turbín, které přeměňují potenciální energii vody na rotační pohyb hřídele a následně na elektrickou energii v generátorech. Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací celkového výkonu vodní elektrárny nalezením distribuce celkového průtoku elektrárnou mezi jednotlivé turbíny. Součástí práce je také nalezení vhodných modelů Francisovy turbíny a asynchronního generátoru.


Bp 2013 robenek bronislav.pdf