Bp 390 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:24, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy[edit]

Autor: Tomáš Michálek

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V této práci popisuji návrh řízení pro nekontaktní planární manipulaci mikro- a mezoskopických objektů pomocí dielektroforézy. Konkrétně dokumentuji využití komerčně dostupného maticového mikroelektrodového pole. Pro něj jsem vytvořil matematické simulační modely s využitím metody momentů, a tyto jsem použil pro odladění jednoduchých regulátorů polohy. Funkčnost jsem ověřil v laboratorních experimentech při manipulaci polystyrenových mikrokuliček. Předpokladem pro realizaci experimentů bylo i moje úspěšné vyřešení technického problému kontaktování elektrodového pole a generátoru napětí.


Bp 2013 michalek tomas.pdf