Bp 387 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:59, 1 November 2016 by Petrasva (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dlouhodobý model finanční situace rodiny[edit]

Autor: Alexandr Kučera

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Nápad na finanční kalkulačku pro běžného člověka vyplynul ze situace na českém finančním trhu, který je jen minimálně orientován na pomoc českým domácnostem a zvýšení obecné finanční gramotnosti. Tato práce se zabývá propojením technické a ekonomické stránky v oblasti dlouhodobého finančního plánování rodiny a využívá informací z ekonomiky, finančního trhu a technických znalostí o modelování dynamických systémů a programování. Finanční kalkulačka je vyvíjena v prostředí Matlab. Do budoucna je cílem zprostředkovat program běžným občanům, kteří skrz finanční modely můžou zlepšovat svojí finanční gramotnost.


Bp 2013 kucera alexandr.pdf