Bp 385 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:24, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Distribuované řízení formace kvadkoptér AR.Drone[edit]

Autor: Michal Kapral


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím komerčne dostupných malých kvadrokoptér Parrot AR.Drone 2.0 pre výskum synchronizovaného letu vo formácii. Vedúci skupiny / formácie preposiela akčné zásahy svojím nasledovníkom a formácia sa synchronizuje pomocou detekcie tágu, ktorým je označená každá kvadrokoptéra. Práca sa zameriava predovšetkých na spracovanie programovej časti. Program dáva používateľovi možnosť zasahovať do vnútorných parametrov regulátorov a je vybavený sofistikovaným debugovacím systémom. Práca pre úplnosť poskytuje prehľad hlavných komerčných a akademických projektov v oblasti malých kvadrokoptér.


Bp 2013 kapral michal.pdf