Bp 363 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:21, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení systemu pro měření ampérhodinové kapacit akumulátorových baterií[edit]

Autor: Viktor Ptáček


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá automatizací již existujícího zařízení pro nabíjení a vybíjení akumulátorů. V této práci je navržen způsob regulace řízeného odporu a to pomocí procesoru STM8s. Dále je zde zpracována vizualizace, import a export dat pro nabíjecí a vybíjecí stanici, která již existuje na katedře. Program pro vizualizaci import a export dat je naprogramován v prostředí Labview.


Bp 2012 ptacek viktor.pdf